Kirkollinen yhteys Saksan Itsenäisen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa

Uutiset
30.5.2019
Barnhornin kirkko

SELK:in kirkolliskokous pidettiin Balhornin kirkossa ja seurakuntatalossa.

Saksalainen Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK) eli Itsenäinen evankelisluterilainen kirkko on todennut olevansa kirkollisessa yhteydessä Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan kanssa. SELK:in neljän vuoden välein kokoontuva kirkkosynodi, joka vastaa toiminnaltaan Lähetyshiippakunnan hiippakuntakokousta, kokoontui 21.–26.5.2019. Hessenin osavaltiossa pienessä Balhornin kylässä. Kirkkosynodi käsitteli kirkkoyhteysasioita 23.5. ja julisti SELK:in olevan kirkollisessa yhteydessä Lähetyshiippakunnan, norjalaisen sisarhiippakuntamme Det evangelisk-lutherske Stift i Norge, amerikkalaisen American Association of Lutheran Churches, Argentiinan ja Nicaraguan luterilaisten kirkkojen sekä saksalaisen Concordia-seurakunnan kanssa.

Päätös tarkoittaa, että SELK:in ja Lähetyshiippakunnan pastorit voivat ilman erillistä sopimista saarnata ja toimittaa sakramentteja toistensa seurakunnissa ja seurakuntalaiset osallistua ehtoolliselle ja siirtyä kirkkokunnasta toiseen (ns. saarnatuoli- ja alttariyhteys). Lähetyshiippakunnan hiippakuntakokouksen on vielä omalta osaltaan vahvistettava päätös marraskuussa pidettävässä hiippakuntakokouksessa.

Osana maailmanlaajaa seurakuntaverkostoa

Kuva juhlamessun jälkeen

Juhlamessun jälkeen poseeraamassa Balhornin kirkon edessä SELK:in piispa Hans-Jörg Voigt, Norjan evankelisluterilaisen hiippakunnan piispa Thor Henrik With, Lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramies, AALC:n presidentti Dr. Curtis Leins ja Concordia-seurakunnan pastori Dr. Peter Söllner.

Piispa Risto Soramies kertoi kirkkosynodille osoittamassaan tervehdyksessä Lähetyshiippakunnan iloitsevan kirkollisesta yhteydestä.

– Jokaisella kristityllä tulisi olla kulkumatkan päässä luterilainen seurakunta, johon voi hyvillä mielin mennä. Iloitsemme siitä, että tämä konsepti on osoittanut elinvoimansa Saksassa jo pitkään, piispa Soramies totesi.

Kirkkosynodi päättyi sunnuntaina juhlajumalanpalvelukseen, jossa saarnasi SELK:in piispa Hans-Jörg Voigt. Uusien sisarkirkkojen johtajat Suomesta, Norjasta, Yhdysvalloista ja Saksasta osallistuivat messun toimittamiseen.

SELK:in juuret vainon ajoissa

SELK:in edeltäjäkirkot syntyivät 1800-luvulla kirkkotaistelujen tuloksena. Kokemuskeskeisyys ja järkeisusko olivat johtaneet siihen, ettei Saksassa enää ymmärretty luterilaisen ja reformoidun opin eroa esimerkiksi kasteessa ja ehtoollisessa. Valtiovalta ja kirkon johto sulauttivat luterilaisia ja reformoituja seurakuntia yhteen, vieläpä mahtikäskyin ja voimakeinoin. Samalla ympäri Saksaa seurakunnissa oli herännyt rakkaus luterilaista tunnustusta kohtaan. Nämä uskovat kieltäytyivät luopumasta Jumalan sanasta ja tunnustuksesta ja joutuivat joko lähtemään siirtolaisiksi merten taa tai perustamaan Saksaan vainottuja ja painostettuja luterilaisia vapaakirkkoja.

SELK on kirkkokuntana syntynyt vuonna 1972, kun valtaosa 1800-luvun tunnustuksellisista luterilaisista vapaakirkoista liittyi yhteen. Keskusteluissa SELK:in veljet totesivat Lähetyshiippakunnan olevan tänä päivänä siinä tilanteessa, jossa SELK:in isät olivat noin puolitoista vuosisataa sitten.

Kirkollista yhteyttä eivät luo ihmiset vaan Pyhä Henki: “Kristillisen kirkon todelliseksi yhteydeksi näet riittää se, että siinä evankeliumi yksimielisesti, puhtaan käsityksen mukaisesti saarnataan ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan … ‘Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste’ (Ef. 4:4–5)” (Augsburgin tunnustus, artikla VII). Siksi ihmiset eivät voi omin voimin solmia kirkollista yhteyttä vaan ainoastaan tunnistaa ja tunnustaa yhteyden, jonka Pyhä Henki jo on luonut evankeliumin ja sakramenttien välityksellä. Kristus varjelkoon kirkkoaan Jumalan sanan totuudessa ja keskinäisessä rakkaudessa!

Teksti ja kuvat: Juuso Mäkinen

Aiheesta muualla uutisoitua (saksaksi):

https://selk.de/index.php/aktuelles/aktueller-monat/4886-kirchengemeinschaft-festgestellt

https://selk.de/index.php/aktuelles/aktueller-monat/4892-kirchengemeinschaft-und-ordnungen