Kansainvälisen luterilaisen neuvoston 30-vuotisjuhlat Wittenbergissä

Uutiset
23.10.2023

ILC:n 30-vuotisjuhlallisuuksiin Wittenbergiin, Saksaan kokoontui eri kirkkojen edustajia ympäri maailmaa (kuva: LCMS Communications/Erik M. Lunsford

Kansainvälinen luterilainen neuvosto, International Lutheran Council (ILC) juhlisti 30-vuotista historiaansa Wittenbergissä Saksassa 14.10.2023. Järjestön historia ulottuu vuoteen 1952, mutta nykyisessä muodossaan se on perustettu vuonna 1993. ILC on tunnustuksellisten luterilaisten seurakuntien yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 59 jäsenkirkkoa ympäri maailmaa. Lähetyshiippakunta on ollut jäsen ILC:ssä vuodesta 2018 ja piispa Juhana Pohjola on toiminut ILC:n puheenjohtajana vuodesta 2022 alkaen.

Uusi pääsihteeri asetettiin tehtäväänsä

ILC:n puheenjohtaja, piispa Juhana Pohjola asettaa pastori Klaus Detlev Schulzin pääsihteerin tehtävään. (kuva LCMS Communications/Erik M. Lunsford)

Juhlallisuuksien ohessa ILC:lle asetettiin uusi pääsihteeri. Pastori Klaus Detlev Schulz asetettiin tehtävään Pyhän Marian kirkossa aamuhartauden yhteydessä. Tehtäviinsä asetettiin myös pastori Wilhelm Weber Etelä-Afrikasta. Pastori Weber palvelee Wittenbergin kansainvälistä luterilaista yhteisöä, International Lutheran Society of Wittenberg (ILSW).

Julkilausuma

Juhlallisuuksien päätteeksi Kansainvälinen luterilaisen neuvosto julkaisi julkilausuman, jossa se vahvisti sitoutuneensa Pyhän Raamatun auktoriteettiin, vaikka siten asettuukin nyky-yhteiskunnan muuttuvia tapojen vastaan. Alkuperäinen julkilausuma on luettavissa suomeksi tämän artikkelin lopuksi ja englanniksi oheisesta linkistä: ILC-30th-Anniversary-Statement-Final

 

Tunnustakaamme uskoa pelottomin sydämin

Julkilausuma Kansainvälisen luterilaisen neuvoston 30. vuosipäivänä

Saksan Wittenbergissä

14. lokakuuta 2023

Kansainvälinen luterilainen neuvosto (International Lutheran Council, ILC) on 58:n tunnustuksellisen luterilaisen kirkon maailmanlaajuinen yhteisö, jolla on jäsenkirkkoja 52:ssa eri maassa. Nämä kirkot julista­vat evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja perustavat uskonsa ja opetuksensa varauksettomasti Pyhään Raamattuun Jumalan inspi­roimana, erehtymättömänä sanana ja luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin Jumalan sanan luotettavina selityksinä (ILC:n säännöt II, A, B).

Kansainvälisen luterilaisen neuvoston (ILC) juuret voidaan jäljittää vuoden 1952 kokoukseen, jossa tunnustuksellisten kirkkokuntien edustajat eri puolilta Eurooppaa, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa sekä Australiaa kokoontuivat Uelzenissa, Saksassa pian toisen maailmansodan jälkeen. Seuraavien neljän vuosikymmenen aikana Kansainvälinen luterilainen teologinen konferenssi, jota nimeä tuolloin käytettiin, järjesti useita kansainvälisiä tapaamisia tunnustuksellisten luterilaisten kirkkojen johtajille. ILC perustettiin virallisesti 9. syyskuuta 1993, kun 23 luterilaista kirkon johtajaa eri puolilta maailmaa kokoontui Antiguaan, Guatemalaan ja hyväksyi ILC:n peruskirjan. ILC:n teologiset juuret juontavat kuitenkin jo Martti Lutherin ja 16. vuosisadan uskonpuhdistukseen ja luterilaisten isien tunnustukseen, joihin kuuluivat myös Yksimielisyyden ohjeen roh­keat allekirjoittajat, jotka totesivat tunnustuksen lopuksi (Yksimieli­syyden ohje XII:40):

”Näin olemme tahtoneet vakuuttaa Jumalan kasvojen edessä ja koko kristikunnan, sekä nykypolven että jälkipolvien kuullen, että juuri nyt esitetty selvitys … vastaa meidän opetustamme, uskoamme ja tun­nustustamme. Siinä uskossa me tahdomme myös Jumalan armon avulla pelottomin sydämin astua Jeesuksen Kristuksen tuomarinistui­men eteen siitä tiliä tekemään.”

Omalla vuosisadallamme Kansainvälisen luterilaisen neuvoston jäseniä innoittaa noiden 16. vuosisadan tunnustajien ”pelottomien sydänten” rohkeus, jotka allekirjoittivat Yksimielisyyden ohjeen. Sama henki elää edelleen, kun ILC juhlii 30-vuotisjuhlaansa teemanaan ”Tunnustakaamme uskoa pelottomin sydämin.”

ILC pitää kiinni peruskirjan (artiklat II ja III) ja sääntöjen (artikla II) mukaisesta tunnustuksellisesta perustastaan ja päämäärästään sanoin ja teoin. Edellytämme ILC:n jäsenkirkoilta, että ne tunnustau­tuvat Jumalan mielen mukaiseen, viisaaseen ja hyvään, Sanassa il­moitettuun elämäntapaan myös käytännössä. Tätä me suositte­lemme samoin niille kirkoille, jotka eivät kuulu ILC:een. Tänä pimene­vänä aikanamme leviää rumuuden ja kuoleman kulttuuri, jota yhä enemmän edistävät, uskonnon- ja sananvapauden vastaisesti, jopa yhteiskunnan johtavat tahot. Siksi ILC:n tulee jatkaa Jumalan tahdon mukaisen, raamatullisen pyhyyden, totuuden ja kauneuden edistä­mistä, opettamista ja rohkeaa julistamista. Nämä menestyvät siellä, missä julistetaan Jeesuksen Kristuksen ansaitsemaa sovitusta ja an­teeksiantamusta, ja missä Pyhä Henki ylläpitää elämää käyttäen väli­neenään Sanaa sekä pyhän kasteen ja Jeesuksen ruumiin ja veren sakramentteja.

Siksi tänä juhlavuotenamme vahvistamme jälleen: ”Pyhät kirjoitukset eivät ohjaa ainoastaan kirkon oppia, vaan myös sen elämää ja moraalia” (säännöt II, D). Näin ollen vahvistamme seuraavat totuudet:

  • Viides käsky, joka kieltää murhan, kieltää viattoman ihmishengen tahallisen vahingoittamisen, muun muassa abortin ja eutanasian (ks. säännöt II, D, 1, a).
  • Kuudes käsky, joka kieltää aviorikoksen, vahvistaa, että avioliitto on Jumalan luoma ja säätämä yhden miehen ja yhden naisen elinikäiseksi liitoksi ja lasten synnyttämiseksi ja kasvattamiseksi. Avioelämä on Jumalan mielen mukaista vain avioliiton puitteissa (ks. säännöt II, D, 1, b). Viime vuosina niin kutsutuissa ”kulttuurisodissa” on esiintynyt yrityksiä uudelleenmääritellä avioliitto ja miehenä ja naisena oleminen. Pyhä Raamattu opettaa, että ”Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen… mieheksi ja naiseksi hän loi heidät” (1. M 1:27). Luonnonlaki tukee tätä.
  • ”Altari- ja saarnatuoliyhteys kirkkojen välillä edellyttää yhteistä uskontunnustusta, joka perustuu Jumalan Sanaan. Milloin kirkkojen välillä on erimielisyyksiä Jumalan Sanasta, emme voi toimia niin kuin nämä erimielisyydet eivät olisi tärkeitä, em­mekä saa antaa väärää todistusta yksimielisyydestä harjoittamalla alttari- tai saarnatuoliyhteyttä”, siellä missä sitä ei todellisuudessa ole (ks. säännöt II, D, 2, a).
  • Pappisviran osalta uskomme, että vaikka ”kaikki kristityt – miehet ja naiset – ovat lunastettuja ja voivat palvella kirkkoa monin tavoin, Pyhä Raamattu vaatii, että vain sellaisia miehiä, jotka ovat hengellisesti päteviä elämässään ja opissa, tulee kutsua ja vihkiä pastoreiksi evankeliumin saarnaamista ja sakramenttien toimittamista varten.” (säännöt II, D, 2, b).

Pyhän Raamatun opetukset eivät suinkaan rajoitu näihin, yllä mainit­tuihin opinkohtiin, mutta meidän päivinämme juuri niitä on ymmär­retty väärin, ne on asetettu kyseenalaisiksi ja jopa hylätty. Siksi nii­den, jotka pitävät kiinni Raamatusta ja luterilaisesta tunnustuksesta, on sitä rohkeammin korostettava ja tunnustettava niitä.

On kuitenkin olemassa oppi, josta pidämme kiinni ennen kaikkia muita Raamatun oppeja. Vietämme tätä 30-vuotisjuhlaa Wittenbergin Pyhän Marian kaupunginkirkossa, missä Martti Luther saarnasi. Luther ei ollut vain Wittenbergin yliopiston professori, vaan hänet oli kutsuttu myös Pyhän Marian seurakunnan saarnaajaksi. Messun uudistamisessa Lutherille oli avuksi erinomainen kielitaito, musikaalisuus ja liturgian tuntemus. Mutta uudistuksen varsinaisena vaikuttimena oli kuitenkin Raamatun oppi vanhurskauttamisesta yk­sin armosta. Olipa kyseessä kirkko tai luentosali, Luther julisti Jeesusta ja evankeliumia syntien anteeksiantamuksesta yksin Jumalan armosta, uskosta kautta lunastukseen, jonka Kristus ansaitsi elämällään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan.

Tämä on Raamatun pääoppi, jonka mukaan kirkko seisoo tai kaatuu. Tästä opetuksesta jokainen kristitty elää, saadessaan synnit anteeksi Sanan, veden, leivän ja viinin muodossa. Mikä onkaan sopivampaa, kuin että tämä 30-vuotisjuhla alkaa sieltä, missä vanhurskauttamisen pääoppi löydettiin uudelleen, julistettiin selkeästi, tunnustettiin ja laulettiin rohkein sydämin. ILC tukee jäsenkirkkojaan koko maailman evankelioimisessa ja kun nämä edistävät ”yhteistä diakoniaa tietoisilla teoilla ja avustusohjelmilla, joilla vastataan ihmisen tarpeisiin ja lievitetään kärsimystä” (säännöt II.2).

Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.

(2. Tim. 4:1-2)

Julkaistu Kansainvälisen luterilaisen neuvoston nimissä. ILC:n hallitus

Puheenjohtaja:                          Piispa Juhana Pohjola

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Sihteeri:                                      Piispa/presidentti John Donkoh

Ghanan evankelisluterilainen kirkko

Afrikka:                                       Arkkipiispa Joseph Ochola Omolo

Kenian evankelisluterilainen kirkko

Aasia:                                          Presidentti Antonio Reyes

Philippinien luterilainen kirkko

Eurooppa:                                  Puhemies George Samiec

Englannin evankelisluterilainen kirkko

Latinalais-Amerikka:                 Presidentti Alceu Alton Figur

Paraguain evankelisluterilainen kirkko

Pohjois-Amerikka:   Presidentti Timothy Teuscher

Kanadan luterilainen kirkko

Kutsuttuna:                                Rev. Dr. Robert Bugbee

Kanadan luterilainen kirkko

Kutsuttuna:                                Presidentti Matthew C. Harrison

Luterilainen kirkko – Missouri Synodi

Pääsihteeri:                                Rev. Dr. Timothy C.J. Quill

Kansainvälinen luterilainen neuvosto (ILC)