Juhana Pohjola väitteli tohtoriksi

Uutiset
21.8.2014

Väitöstilaisuus arvostavassa hengessä: ”Tiukka, mutta reilu!”

Juhana Pohjola saapumassa väitöstilaisuuteen Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaani Juhana Pohjola puolusti 15.8. Helsingin yliopistolla järjestetyssä tilaisuudessa väitöskirjaansa ”Kutsuminen, siunaaminen ja lähettäminen – Ordinaatiokaavojen käsitys pappisvihkimyksestä ja –virasta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1963–2003”. Vastaväittäjänä oli TT, Kuopion piispa Jari Jolkkonen, ja väitöstilaisuuden kulkua valvovana kustoksena toimi TT Pekka Kärkkäinen.

Väitöstilaisuus oli ilmoitettu pidettäväksi perinteisessä paikassa, yliopiston päärakennuksen auditorio XII:ssa. Viisitoista minuuttia ennen tilaisuuden alkua paikalla oli jo niin paljon yleisöä, että istumapaikat loppuivat. Niinpä väitöstilaisuus siirrettiin pidettäväksi yliopiston pienessä juhlasalissa. Kaikkiaan yleisöä oli paikalla n. 160 henkeä.

Väittelijä Pohjola, kustos Kärkkäinen ja vastaväittäjä JolkkonenVäitöstilaisuus kesti kaikkiaan n. 2½ tuntia. Väittelijä piti aluksi lyhyen, esittelevän luennon (lectio praecursoria) väitöskirjan keskeisistä löydöistä. Tämän jälkeen vastaväittäjä kuvasi väitöskirjan merkitystä osana aihetta koskevaa tutkimusta ja tieteellistä keskustelua. Tämän jälkeen siirryttiin itse väitöskirjan tarkastamiseen.

Väitöstutkimuksen tarkastamisessa tutustuttiin tutkimuksen jäsentelyyn ja tutkimuslähteiden valintaan. Yleisön kannalta kiinnostavimpia olivat kuitenkin itse tutkimustuloksiin ja niiden sovellukseen liittyvät keskustelut. Pitempään keskustelu viipyi aiheissa mm. piispanviran merkitystä, kutsuvan seurakunnan roolia ja vihittävän sisäisen ja ulkoisen kutsun (vocatio interna – vocatio externa) suhdetta koskien. Vastaväittäjä oli tutustunut hyvin perinpohjaisesti tutkimukseen, ja kysymykset olivat Pohjolan mukaan ”tiukkoja, mutta reiluja.”

Väitöstä seuraavan yleisön joukossa oli paljon akateemisten piirien ulkopuolelta tulleita ystäviä ja seurakuntalaisia. Sekä vastaväittäjän että väittelijän kunniaksi on luettava se tapa, jolla väitöstilaisuuden keskustelu saatiin pysymään yleistajuisella tasolla. Useita aihepiirejä taustoitettiin yleisöä silmälläpitäen ennen varsinaisen kysymyksen käsittelemistä.

Vastaväittäjä esitti kriittisiä huomioita väitöksen tuloksista ja haastoi väittelijää useammassakin kysymyksessä, mutta sävy keskustelussa oli jatkuvasti arvostava ja kunnioittava. Vastaväittäjä toi esille tehdyn tutkimuksen arvon käytännön seurakuntaelämää koskien, ja ilmaisi toiveensa siitä, että tutkimustuloksia otettaisiin huomioon Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvihkimysten suhteen.

Väitöskirjaa voi ostaa 25€ hintaan Juhana Pohjolalta ([email protected]).
Väitöskirjan tiivistelmään ja muuhun sisältöön voi tutustua oheisen linkin kautta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135522

[one_third first]Juhana kuuntelee vastaväittäjän kysymystä[/one_third]

[two_third]J. Pohjola poistuu salista väitöstilaisuuden päätyttyä[/two_third]