Inkerin kirkon deklaraatio ”Samaa sukupuolta olevien välisistä suhteista”

Uutiset
3.11.2016

Inkerin kirkon kirkolliskokous hyväksyi 2015 syksyllä julistuksen ”Samaa sukupuolta olevien välisistä suhteista”. Tämä dokumentti on tärkeä kannanotto myös Suomessa käytävään keskustelua ajatellen.

Inkerin kirkon selkeä opetus edustaa kirkon historian yksimielistä todistusta ja suuren osan kristikunnan vallitsevaa yhteistä kantaa. Raamatusta ja luterilaisesta tunnustuksesta ammettuna julistuksen linjauksiin on hyvä liittyä myös Lähetyshiippakunnan työssä.

Julkaisemme deklaraation tässä artikkelissa kokonaisuudessaan.
Alkuperäiseen artikkeliin löytyy linkki Inkerin kirkon internetsivulta Asiakirjat.
Pdf-muotoiseen deklaraatioon on suora linkki tässä: PDF.


Deklaraatio ”Samaa sukupuolta olevien välisistä suhteista”

1. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko, joka tunnustaa ihmisten laista ja tavoista riippumattoman Jumalan sanan ylimmäksi auktoriteetikseen, pitää samaa sukupuolta olevien ihmisten välisiä sukupuolisuhteita syntinä ja kategorisesti pitää mahdottomana, että tällaiset suhteet voitaisiin tunnustaa Jumalan mielen mukaisiksi silloinkaan, jos valtio ja yhteiskunta ne hyväksyvät muodollisesti. (Apt. 5:29).

2. Tämä Inkerin kirkon kanta ei perustu tieteeseen, maallisiin lakeihin tai ihmisten perinteisiin, vaan selvään ja yksiselitteiseen Raamatun opetukseen siitä, että samaa sukupuolta olevien väliset seksuaaliset suhteet ovat ”tervettä oppia vastaan” (1 Tim. 1:9-10), syntiinlankeemuksen seurausta (Room. 1:21-24) ja ”luonnonvastaisten” ja ”häpeällisten himojen” seurausta (Room. 1:26-27).

3. Inkerin kirkko pitää kristillisenä velvoitteenaan sekä velvoittaa myös kaikkia pastoreitaan ja diakonejaan välittämään ihmisille, jotka ovat langenneet syntiseen suhteeseen samaa sukupuolta olevan kanssa, Raamatun varoituksen, etteivät sellaiset ”peri Jumalan valtakuntaa” (1 Kor. 6:9-10) sekä rakkaudella kehottaa heitä jättämään synti ja katumuksessa ”ottamaan vastaan peson, pyhittymään ja tulemaan vanhurskaiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä” (1 Kor. 6:11).

4. Ihminen, joka on ollut synnillisessä suhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa, voidaan ottaa tai palauttaa kirkon yhteyteen vain, jos henkilö selvästi ja yksiselitteisesti tunnustaa tällaisen suhteen synnillisyyden, katuu aidosti ja ehdottomasti kieltäytyy jatkossa Jumalan tahdon vastaisista suhteista.

5. Inkerin kirkko kategorisesti kieltää sen, että samaa sukupuolta olevien välinen suhde eroaisi Jumalan silmissä tai Kirkossa mistä tahansa Jumalan tahdon vastaisesta asiasta ja muistuttaa, että Raamatun mukaan ”joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin” (Jaak. 2:10). Inkerin kirkko tuomitsee ehdottomasti ”valikoivan moraalin”, jossa tuomitaan samaa sukupuolta olevien suhteet, mutta suljetaan silmät muilta synneiltä tai pidetään muita syntejä harmittomampina.

6. Inkerin kirkko kieltää sen, etteikö samaa sukupuolta olevien välisen suhteen syntiä voisi saada anteeksi, koska Jeesus Kristus sanoi ”jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta” (Matt. 12:31) ja vakuuttaa, että anteeksiantamatonta on vain jääräpäinen, katumaton ja tietoinen synti, ”he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät” (Hepr. 6:6).

7. Inkerin kirkko tunnustaa, että koska tässä maailmassa kristitty ei ole vapaa lihasta sen himoineen ja haluineen, kiinnostus samaa sukupuolta kohtaan, kuten mikä tahansa muukin kiusaus voi vainota aidosti uskovaa, Jumalalle antautunutta ihmistä. Kuitenkin kristitty, joka on Kristuksen kanssa yhdessä ristiinnaulittu Pyhässä kasteessa (Room. 6:3 ; Gal. 5:24) ja siten ”synnistä vapautettuina” (Room. 6:18,22), voi ja hänen täytyy taistella tätä kiusausta vastaan (1 Kor. 10:13 ; Piet. 5:6-9 ; Jaak. 1:12, 4:7) ja ”pitää itseään synnille kuolleina” (Room. 6:11) ja ”olla antamatta jäseniään vääryyden aseiksi synnille” (Room. 6:13). Inkerin kirkko kehottaa kaikkia palvelijoitaan ja työntekijöitään rakkaudella ja kärsivällisesti auttamaan ihmistä, joka kärsii tällaisesta kiusauksesta, pysymään totuudessa ja ”olemaan varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen” (Gal. 6:1).

8. Inkerin kirkko ei missään olosuhteissa vihi avioliittoon samaa sukupuolta olevia ihmisiä eikä kirkon sisäisessä elämässä tunnusta päteviksi maallisten tai uskonnollisten instituuttien toimittamia vihkimisiä tai muita avioliiton solmimisen muotoja.

9. Inkerin kirkko ei väkisin vaadi noudattamaan omaa käsitystään niitä ihmisiä eikä hyväksy sellaisten ihmisten ihmisarvon loukkaamista, joilla on tässä asiassa eriävä mielipide, mutta pidättää itsellään oikeuden vapaasti saarnata ja puolustaa omaa näkemystään sekä edesauttaa omaa näkemystään tukevien lakien hyväksymistä siinä järjestyksessä, joka valtiossa on hyväksytty.

10. Inkerin kirkko ei missään olosuhteissa kutsu palvelemaan, aseta Kirkon virkaan eikä valitse kirkon hallinnon toimielimiin ihmisiä, jotka elävät suhteessa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Ihminen, joka tällaisessa suhteessa elää, tulee erottaa virasta, palvelustehtävästä tai toimesta sekä vaaleilla valitun toimielimen jäsenyydestä.

11. Inkerin kirkko pidättää itsellään oikeuden tarkastella uudelleen ja yksipuolisesti katkaista yhteistyön sellaisten kirkkojen ja organisaatioiden kanssa, jotka historiallisesti kuuluvat luterilaiseen traditioon, mutta sallivat samaa sukupuolta olevien ihmisten liiton vihkimisen tai tällaisessa suhteessa elävien Kirkon virkaan asettamisen.

Tämän dokumentin on esitellyt Inkerin kirkon Teologinen toimikunta, sen ovat vahvistaneet piispa ja kirkkohallitus. Kirkolliskokous hyväksyi sen 16. lokakuuta 2015 yhtenä osana Inkerin kirkon uskonopillista perintöä. Velvoitetaan noudattamaan.

Tarkistamaton käännös Erja Ivanova