Hovioikeuden käsittely päätökseen

Uutiset
1.9.2023

Hovioikeus käsitteli torstaina loppuun kirjalliset todisteet, joiden esityksen aikana syyttäjä ei tuonut esille mitään olennaisesti uutta. Syyttäjän argumentit pohjautuvat syyttäjän tekemiin “objektiivisiin tulkintoihin” mitä Päivi Räsänen on kirjoittanut ja sanonut. Puolustus vuorostaan osoitti materiaalista mitä Räsänen on sanonut.

Perjantai käynnistyi henkilöiden kuulemisella. Ensin kuultiin Päivi Räsästä ja sen jälkeen Juhana Pohjolaa. Käräjäoikeuden käsittelystä poiketen tällä kertaa syyttäjä pitäytyi Raamatusta ja teologiasta kyselystä. Kuulemisissakaan ei tullut esille mitään olennaista uutta. Lounastauon jälkeen vuorossa oli osapuolten loppulausunnot.

Loppulausunnossaan syyttäjä toisti väitteensä, että Räsäsen kirjoitukset ja sanomiset ovat loukkaavia ja halventavia tai ne voidaan sellaisina kokea ja että syytettyjen olisi pitänyt tämä ymmärtää. Puolustuksen loppupuheenvuorossa painotettiin oikeutta sanan- ja uskonnonvapauden suojassa kirjoittaa ja sanoa asioita, jotka joku voi kokea loukkaaviksi. Moraaliset ja uskonnolliset käsitteet kuten synti ja häpeä loukkaavat ihmisiä, se on selvää. Niiden käyttäminen julkisessa keskustelussa ei kuitenkaan ole lainvastaista. Pamfletin, twiitin ja radio-ohjelman sisällöissä ei syyttäjän väittämällä tavalla syrjivää sisältöä. Puolustus nosti myös esille, että syyttäjän pamfletista nostama syyte on taannehtiva, sillä se on julkaistu ensimmäisen kerran internetissä 2007 ja kirjoitettu silloiseen ajankohtaiseen poliittiseen aiheeseen opetusvihkoksi seurakuntalaisille. Kyse on kristillisen yhteisön uskonnollisesta viestinnästä toiminnan piirissä oleville ja jos tuomioistuin hyväksyisi syyttäjän tulkinnan, johtaisi se evankeliumin julistamisen kriminalisointiin.

Piispa Juhana Pohjola kommentoi oikeudenkäyntiä perjantaina hovioikeuden käsittelyn päätyttyä:

Olen kiitollinen kaikesta tuesta ja rohkaisusta, jota runsaasti olemme näinäkin päivinä saaneet. Vaikka olen luottavainen, että saamme myös hovioikeudessa vapauttavan päätöksen, syyttäjän syytökset kyllä huolestuttivat. Syyttäjä korosti, miten uskonnonvapaudesta huolimatta Raamatun opetusta tulee voida yhteiskunnassa rajata, jos opetus sisältää muiden perusoikeuksien loukkaamista. Hänen tulkintansa mukaan opetusvihkomme Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi tavalla loukkaa ja halventaa seksuaalivähemmistöjä.  On surullista, että korostuksemme jokaisen ihmisen arvokasta ja Jumalan jakamattomasta rakkaudesta ja armosta Kristuksessa ei tullut kuulluksi. Vihkosen tähtäyspiste on ollut luomisjärjetysken mukaisen perhekkäsityksen opetuksen lisäksi levittää meille kaikille monin eri tavoin rikkinäisille ihmiselle, Kristuksen armahtavaa rakkautta.

Hovioikeus antaa päätöksensä marraskuuhun mennessä.

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,