Eero Kaumi vihittiin papiksi

Uutiset
6.3.2018

Turussa sunnuntaina 4.3.2018 Eero Kaumi vihittiin pyhään paimenvirkaan asiankuuluvin menoin. Vihkimisen suoritti piispa Risto Soramies. Piispaa avustivat hiippakuntadekaani Juhana Pohjola sekä pastorit Sakari Korpinen, Markku Sumiala, Kalle Väätäinen ja Sebastian Grünbaum. Pyhän Paavalin luterilaisen seurakunnan jäsenet vastasivat pappisvihkimyksen käytännön järjestelyistä todella ihailtavalla tavalla. Paikalla oli runsaasti seurakuntaa eri yhteyksistä. Ja ei varmasti ole väärin ajatella, että väenpaljous johtui pitkälti siitä runsaasta määrästä ihmisiä, jotka tuntevat Eeron. Vihkimisen jälkeen luvassa oli päiväjuhla ja sitten yhteinen päivällinen.

Virka on osa Jumalan vastausta lankeemukseen

Piispa Soramies saarnasi Jumalan sanan valkeudesta tämän pahan maailmanajan keskellä. Hän korosti sitä pohjatonta turmelusta, joka meissä kaikissa on – syntiä, joka vääristää ihmisen koko olemuksen ihmisten elämänvalintoja myöten. Kaiken tämän keskelle tulee kuitenkin Herramme Jeesus Kristus armahtaen ja antaen syntejä anteeksi. Piispa painotti, että Eeron vihkimys on osa Jumalan vastausta ihmisen pahuuteen ja langenneisuuteen. Pelastaakseen langenneet ihmiset Jumala lähetti Poikansa ja lähettää apostolisen viran edustajia antamaan syntejä anteeksi. Pappi ei ole kutsuttu kuuntelemaan oman sydämensä ääntä tai julistamaan sitä, vaan Jumalan sanaa ja hänen totuuttaan ja armoaan.

Juhana Pohjola kertoi puheessaan Eeron eri elämänvaiheita ja historiaa Jumalan valtakunnan palveluksessa. Hän totesi moneen kertaan, kuinka uskomattoman suuren määrän ihmisiä Eero on vuosien aikana oppinut tuntemaan ja kuinka monta eri ihmistä hän on saanut palvella.

Herra käyttää paimenen persoonallisuuttakin

Useimmat puhujat korostivat puheissaan, kuinka Jumala varjelee julistajan itsensä sen evankeliumin kautta, jota hän julistaa. Pastori Sakari Korpinen tiivisti tämän ajatuksen sanoilla: ”Käytä itse suurella hartaudella armovälineitä, että omassatunnossasi olisi Jumalan kaikkea ymmärrystä ylempi rauha, sillä Herra on voittanut maailman.”

Yhteinen näkemys ja painotus oli myös kaikilla puheen pitäjillä, että Eerolla on aivan ainutlaatuinen persoonallisuus. Tämä on jotain mitä Herra käyttää – viranhaltijan ei tarvitse muuttaa itseään, vaan hän saa olla Herransa käytössä kaikkine lahjoinensa, joita Herra on antanut.

Toivomme runsasta Jumalan siunausta ja iloa pastori Eeron viranhoitoon.

Sebastian Grünbaum