Blogi: Seurakunnan jäsenyyden lahja

Blogi
18.1.2023

Tänä keväänä seurakunnissa keskustellaan jäsenyyden merkityksestä. Ei ensimmäistä eikä varmaan viimeistäkään kertaa yhdessä pohdita, mitä jäsenyys merkitsee ja miksi se on tärkeää. Kun jumalanpalvelusyhteisöjä aloiteltiin, jäsenyysasiaa ei pidetty juurikaan esillä. Kun Luther-säätiöstä julkisuudessa maalattiin synkkiä kuvia, haluttiin antaa kyselijöiden rauhassa tutustua ilman jäsenpaperien ojentamista. Kun lähes kaikki olivat kansankirkon jäseniä, yhteisömme jäsenyydessä olikin kyse enemmän toiminnallisesta tarpeesta kuin seurakunnallisesta identiteetistä. Kun yhteisöt muotoutuivat seurakunniksi ja Lähetyshiippakunta omaksi kirkoksi, tilanne on muuttunut. Halu aidon tilan antamisesta etsijöille on yhtä lailla voimassa. Seurakunta on kuitenkin jotakin enemmän kuin yksittäisten uskovien yhteen tuleminen tai uskonnollista yhdistys- ja harrastustoimintaa. Jäsenyys on mitä suurimmassa määrin hengellinen kysymys.

Ensinnäkin jäsenyys merkitsee osallisuutta Kristukseen ja hänen lahjoihinsa. Jäsenyys seurakunnassa ei merkitse vain jäsenkorttia pöytälaatikossa tai nimeä rekisterissä. Pyhän Kasteen kautta meidät liitetään Jumalan perheen ja Kristus-ruumiin jäseniksi pelastuksen osallisuuteen. Minä en liity, vaan minut liitetään Kirkon yhteyteen. Tämä on ansiotonta lahjaa! Pyhän Hengen työ maailmanlaajassa Kirkossa toteutuu aina paikallisessa kirkollisessa elämässä jonkun konkreettisen kastemaljan, saarnatuolin ja alttarin äärellä. Jäsenyys tarkoittaa todistusta siitä, että olet kastettu, opetettu ja konfirmoitu ja olet ehtoollisesta osallinen. Kirkonkirjat ovat olleet vanhastaan käytössä, jotta ihminen itse ja kirkko tietäisivät varmasti, että Kristuksen lahjat ovat tulleet perille asti jaetuiksi. Jäsenpaperi syvimmiltään ei ole ihmisen organisatorinen tahdonilmaus, vaan sielunhoidollinen todistus pelastuksen lahjojen osallisuudesta. Siksi kristitty välttämättä kuuluu jonkun kirkon ja seurakunnan jäsenyyteen. Yksilökeskeisen aikamme motto uskomisesta ilman kuulumista (”believing without belonging”) ei ole raamatullinen. Mutta ei liioin jäsenyys ilman osallisuutta Kristuksen armopöytään hyödytä (”belonging without believing”).

Toiseksi jäsenyys merkitsee julkista tunnustautumista ja sitoutumista kirkon uskoon ja elämään.  Uskon synty on lahja, mutta Raamatun mukaan ”minä tunnen hänet, johon minä uskon” (2.Tim1:12). Jäsenyys ja osallisuus seurakunnan ehtoollispöydästä ilmaisee julkisesti, että minä tunnistan Herrani äänen täällä. Näin ilossa sekä vapaudessa yhdyn seurakunnan opetukseen ja käytäntöihin. Siksi ihminen ei voi olla samanaikaisesti eri tunnustuskuntien jäsenenä. Samalla se ilmaisee kuulumista yhteen, sen alipaimenen laumaan, jonka vastuulle Herra on seurakunnan antanut. Jäsenyys piirtää esiin lauman myös paimenille. Näin he ”valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili” (Heb.13:7).

Kolmanneksi jäsenyys ilmaisee halun kantaa vastuuta seurakunnan elämästä ja lähetystehtävästä. Jäseneksi liittyminen mahdollistaa seurakunnassa palvelemisen ja päätöksentekoon osallistumisen. Vaikka seurakunta on enemmän kuin inhimillinen organisaatio, se ei ole sitä vähempää. Hyvä hallinto ja taloudenpito kuuluvat järjestyksen ja jatkuvuuden tähden asiaan. ”Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala”(1.Kor.14:33). Kaiken kiertämisen ja etsimisen jälkeen jäsenyys ilmaisee lepoa paikan löytymisestä. On vapauttavaa sanoin ja teoin ilmaista: tänne kuulun. Jäsenyys kertoo muille seurakuntalaisille kuulumisesta samaan seurakuntaperheeseen. Siitä vapaudesta syntyy halu olla rakkaudessa palvelemassa toisia ja kutsumassa uusia Kristuksen lahjojen osallisuuteen. Tuntuisi nurinkuriselta olla kutsumassa ihmisiä seurakuntaan, jonka yhteyteen ei halua tulla otetuksi.

Lähetyshiippakunnassa rukouksemme on, että jokainen Herran seurakuntiimme lähettämä voisi löytää jumalanpalveluksen elämäksi ja seurakunnan kodiksi. Ilman jäsenyyttäkin voi rauhassa kysellä, voisiko tämä seurakunta olla koti. Mutta jokainen kaste ja seurakunnan yhteyteen ottaminen on lahja ja juhlan aihe. Koti on löytynyt!

Mikä on sinun kotiosoitteesi?

Piispa Juhana Pohjola

Juhana Pohjola

Lähetyshiippakunnan piispa