Blogi: Mitä ahdinko ja kärsimykset tarkoittavat kristityille?

Blogi
7.4.2020

Pastori Kalle Väätäinen

Mikä on viime aikojen kuumin puheenaihe, josta tiedotusvälineet toitottavat jatkuvasti? No tietenkin Covid-19 -virus. Uutiset ovat täynnä tietoa asiasta: tartunnan saaneiden määrä, kuolonuhrit, karanteenit, rajoitukset, poikkeuslaki, talouden romahtaminen ja koulujen sulkeminen. Jos asiaa haluaa seurata aktiivisesti, saa päivänsä täyttymään pelkillä koronavirusuutisilla.

Covid 19-virus ja sen mukanaan tuoma epävarmuus, herättää meissä ihmisissä monenlaisia pelkoja ja kysymyksiä.

Kristityn mielessä pyörivät muun muassa kysymykset: Miksi Jumala salli tämän? Mihin tämä johtaa?

Jumala on Kaikkivaltias

Kaikkivaltiaalla Jumalalla on jokaisen ihmisen kohtalo tarkasti tiedossa. Hän sallii tämänkin vastoinkäymisen tapahtuvan omassa viisaudessaan. Raamattu kuvaa, miten ”Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla.”(Hepr 1:3) Vapahtajamme Jeesus Kristus ylläpitää kaikkea elämää Sanansa voimalla ja hänen luovan ja elämää antavan sanansa takia pysymme hengissä. Hän vastaa jokaisen solun elämästä ja olemassaolosta, ja samalla hän vastaa myös jokaisen viruksen olemassaolosta. Olemme varmasti hyvissä käsissä viimeistä piirtoamme myöten!

Apostoli Paavali maalaa meille Jumalan todellisuuden laajemmin, kreikkalaisille pitämässään puheessa:

”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme..” (Apt 17:24-28)

 Jumalalla on siis tässäkin tilanteessa kaikki ohjat käsissä. Hän sallii tämän vitsauksen, jota koko ihmiskunta nyt potee. Kastettuina Jumalan lapsiksi olemme Jumalan erityisen huolenpidon kohteina ja voimme turvata Jeesuksen rohkaisuun ahdinkojen alla:

Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.” (Matt 10:29-31)

Vitsausten merkitys

Jumala on antanut ahdingon aikoja ihmisille läpi historian. Kun Kuningas Salomo sai temppelin rakennustyön valmiiksi, hän rukoili Jumalaa näillä sanoilla:

Jos maahan tulee nälänhätä, rutto, jos tulee nokitähkä ja viljanruoste, jos tulevat heinäsirkat ja tuhosirkat, jos sen viholliset ahdistavat sitä maassa, jossa sen portit ovat, jos tulee mikä tahansa vitsaus tai vaiva, ja jos silloin joku ihminen, kuka hyvänsä, tai koko sinun kansasi Israel, rukoilee ja anoo armoa, kun he kukin tuntevat vitsauksen ja tuskan, joka on kohdannut heitä, ja ojentavat kätensä tähän temppeliin päin, niin kuule silloin taivaasta, asuinpaikastasi, ja anna anteeksi ja anna jokaiselle aivan hänen tekojensa mukaan, koska sinä tunnet hänen sydämensä – sillä sinä yksin tunnet ihmislasten sydämet – että he pelkäisivät sinua ja vaeltaisivat sinun teitäsi, niin kauan kuin he elävät tässä maassa, jonka sinä olet meidän isillemme antanut. (2.Aik 6:28-31)

Salomon rukouksen tärkein viesti on: ”Jos silloin joku ihminen, kuka hyvänsä, tai koko sinun kansasi Israel, rukoilee ja anoo armoa, kun he kukin tuntevat vitsauksen ja tuskan, joka on kohdannut heitä, ja ojentavat kätensä tähän temppeliin päin, niin kuule silloin taivaasta, asuinpaikastasi, ja anna anteeksi…”

Etenkin tänä päivänä Jumalan temppeli on Vapahtajamme Jeesus Kristus. Jumala sallii koronavirusepidemian, että me kaikki kääntyisimme Jeesuksen puoleen hädässämme. Pietari saarnasi ensimmäisenä helluntaina ja kuvasi lopunajan ahdinkoja: Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.(Apt 2:21) Jumala vetää ja kutsuu kaikkia ihmisiä vastaanottamaan apuaan, jonka ytimessä on syntien anteeksiantamus Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa.

Pyhä huolettomuus

Kristittyjen yksi kutsumanimi varhaiskirkon aikana oli: ”jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä”.  Uskova on siis avun tarvitsija. Tämän vuoksi, kaikkein heikkouskoisinkin voi sanoa: minä olen pahasti avuntarpeessa, siis minä uskon! Usko on sitä, että ihminen siirtyy omasta varastaan Jumalan avun varaan. Sinä voit olla varma tämänkin ahdingon aikana, että sinulle käy joka tapauksessa hyvin, koska kaikki on kiinni Kristuksesta. Elät terveenä, sairastut tai kuolet, niin siitä huolimatta sinulle käy hyvin Kristuksen tähden. Apostoli Paavali tiivistää asian:

Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra. (Room 14:8-9)

Jumalan sanan lupausten antama varmuus tuo kristitylle rauhan:

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.(Fil 4:6-7)

Rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on rauhaa kyynelten keskellä. Se on rauhaa pelon ja epävarmuuden keskellä. Se on Jumalan sanan lupausten järkkymätöntä rauhaa, joka ylittää oman ymmärryksemme tulkinnat eri tilanteista. Vaikka hätä omassa tai lähimmäisesi ymmärryksessä olisi millainen, laske kaikki tarpeesi, rukouksella, anomisella ja kiitoksella, Jumalan käsiin.

Jumalan perheväki

Suurena aarteena erilaisen hädän ja ahdingon keskellä on aina ollut kristittyjen keskinäinen yhteys. Kristitty, joka on saanut kokoontua kuulemaan Jumalan sanaa ja vastaanottamaan Kristuksen ruumiin ja veren ehtoollisessa, on tullut Jumalan perheväen osaksi:

”Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.” (1.Kor 10:16-17)

Kristuksen ruumiin jäsenenä sinä tunnet monia kristittyjä, joita voit auttaa ja joilta voit pyytää apua. Jumala on antanut sinulle myös oman pastorin, johon sinä voit milloin tahansa olla yhteydessä. Oman seurakuntasi pastori rukoilee puolestasi, julistaa synninpäästön ja jakaa Herran ruumiin ja veren sinulle hädänkin aikoina. Ole siis rohkeasti yhteydessä pastoriisi, jonka Jumala on sinua varten asettanut pitämään laumastaan huolta.

Pastori Kalle Väätäinen

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,