Blogi: Antoisat opinnot

Blogi
8.3.2022

Vuodesta 2014 alkaen yhdysvaltalainen Concordia Theological Seminary (Fort Wayne, Indiana) on yhdessä ruotsalaisen Församlingsfakultetenin (Göteborg) kanssa järjestänyt teologian jatko-opintoja, lähinnä eurooppalaisille opiskelijoille. Yhdeksän intensiivikurssin ja lopputyön jälkeen tuloksena on S.T.M.-tutkinto, eli Master of Sacred Theology (lyhenne tulee latinankielisestä nimestä Sacrae Theologiae Magister). Opintojen rahoituksesta vastaa amerikkalainen Bo Giertz Fund, joka toimii lahjoitusten varassa. Opiskelijoiden majoituksesta kurssien aikana on puolestaan vastannut Missionsprovinseniin kuuluva Göteborgin Immanuelförsamlingen. Lähetyshiippakunnan pastoreita on puolestaan sekä ajallisesti että taloudellisesti tukenut Suomen Luther-säätiö, joka muun muassa maksaa S.T.M.-oppilaiden matkakustannukset.

Suureksi ilokseni sain minäkin suorittaa S.T.M.-opinnot vuosina 2014-2020. Kursseilla sain käydä vuosina 2014-2018, kahdeksan kertaa Göteborgissa ja kerran Wittenbergissä. Kursseilla on käsitelty laaja-alaisesti systemaattista teologiaa, eksegetiikka, kirkkohistoriaa ja käytännön teologiaa. Vaikka jokaisella kurssilla on jokin näistä aineista painopisteenä, ei niitä kuitenkaan käsitellä erillään toisistaan, vaan ne nivoutuvat yhteen. Kristillinen oppi perustuu Raamatun sanaan, jota kirkko kautta historian opettaa. Tunnustus myös aivan välttämättä näkyy seurakunnan käytännön elämässä. Opinnoissa on siksi sekä lähtökohtana että päätepysäkkinä seurakunnan elämä. Opetusta annetaan, jotta sen hedelmät tulisivat myös seurakunnalle ravinnoksi.

Lopputyöni sain valmiiksi keväällä 2020. S.T.M.-lopputyötä tulee myös puolustaa suullisesti, tarkistuslukijoiden kysellessä visaisia kysymyksiä. Täytyy myöntää, että jonkin verran etukäteen jännitti! Koronapandemian vuoksi valmistujaiset lykkääntyivät tähän kevääseen; juhlallinen seremonia pidettiin Göteborgissa sunnuntaina 6. maaliskuuta 2022. Valmistujia oli kolme: Vesa Pöyhtäri Suomesta ja Gints Graudiņš Latviasta, sekä allekirjoittanut.

Juhlallisuuksissa piirtyi esiin myös yksi opintoja kokonaisuudessaan kuvaava piirre, nimittäin S.T.M.-ohjelman kansainvälisyys. Alussa pidettiin hetkipalvelus, jonka liturgina toimi hyvä ystäväni, ruotsalainen pastori Jonatan Ådahl. Saarnan piti Församlingsfakultetenin Uuden testamentin lehtori, suomalainen tohtori Timo Laato. Fort Waynen korkeakoulua oli paikalla edustamassa S.T.M.-ohjelman johtaja, japanilainen tohtori Naomichi Masaki, joka yhdessä tohtori Daniel Johanssonin kanssa esitteli Suomesta ja Latviasta tulleet valmistuneet. Juhlapuheen piti ruotsalainen tohtori Rune Imberg, ja tervehdyksen esitti myös Ruotsin Missionsprovinsenin piispa Bengt Ådahl ja Församlingsfakultetenin rehtori, tohtori Torbjörn Johansson. Paikalla oli myös ainakin yksi vieras Etiopiasta, suomalaisia oli paikalla useampikin. Juhlapuheessaan Rune Imberg myös painotti, kuinka S.T.M.-opiskelijoiden joukossa on vuosien varrella ollut monta maata edustettuna. Tämän voin itsekin vahvistaa. Kurssikavereiden joukossa on ollut miehiä paitsi kustakin Pohjoismaasta, myös Latviasta, Venäjältä, Ukrainasta, Romaniasta, Moldovasta, Japanista ja Yhdysvalloista.

Kansainvälisyys ei kenties ole itseisarvo sinänsä, maallisessa mielessä. Se on kuitenkin Kristuksen kirkolle välttämättömyys, jonka puuttuessa on riskinä, että sumentuu yksi hyvin tärkeä kirkon ominaisuus. Me olemme yksi Jumalan kansa, olimme me taustaltamme kreikkalaisia tai juutalaisia. Meillä on yhteisenä omaisuutena lahjaksi saatu Jumalan sana, yksi usko ja yksi tunnustus. Me olemme Jeesuksessa Kristuksessa toisillemme veljiä ja sisaria, ja me tarvitsemme toinen toistamme.

Kristuksen kirkon palveluksessa kullakin on oma paikkansa tietyssä maassa ja kulttuurissa, määrätyssä kaupungissa ja seurakunnassa. Kussakin maassa on kirkolla omat haasteensa, jotka vaativat kristittyjä yleensä ja pastoreita erityisesti tutkimaan Jumalan sanaa, jotta siitä saataisiin tarvittava apu. Kussakin kirkossa on siksi myös omat erityiset lahjansa; jokin asia, jonka kirkko kokemuksensa ansiosta näkee kenties kirkkaammin kuin sisarkirkot. Opintojen myötä – kenties ennen kaikkea luentojen jälkeen rupatellessa – olemme päässeet näitäkin lahjoja jakamaan. Ehkä jotain on annettu? Ainakin on paljon vastaanotettu!

Vaikka omalta osaltani ovat nyt S.T.M.-opinnot päättyneet, on jatkossakin S.T.M.-opinto-ohjelman puitteissa tarjolla hyvää opetusta ja tilaisuus jakaa Jumalan meille antamia ja yhteiseksi hyväksi tarkoitettuja lahjoja. Suokoon Herra, että opintojen pariin löytäisi yhä useampi opiskelija – myös täältä Suomesta.

Pastori Otto Granlund

Otto Granlund

Pastori

Vaasa , Vasa ,