Bengt Ådahl Missionsprovinsenin piispaksi

Uutiset
29.4.2019

Göteborgissa vietettiin lauantaina 27.4.2019 innostava juhla. Piispa Roland Gustafsson vihki Missionsprovinsenin uudeksi piispaksi Bengt Ådahlin. Piispa Roland rohkaisi vihkipuheessaan vihittävää Jumalan Sanalla tulevassa seurakuntien rakennustyössä ja pastorien pastorina toimimisessa. Hän rohkaisi asettamaan tavoitteita tulevalle piispakaudelle. Kun meneillään on kausi 20-20-20, kiinnitti piispa Roland katseensa uuteen viisivuotiskauteen. Tavoitteena olkoon, että vuonna 2025 jokaisessa 25 suurimmassa Ruotsin kaupungissa on seurakunta. Vihkimisen jälkeisessä messussa voimakas virrenveisuu kohotti mielet kiitokseen.

Kätten päälle panemisessa mukana oli sankka joukko Missionsprovinsenin pappeja ja piispoja. Iloksemme mukana oli myös Missionsprovinsenin ensimmäinen piispa Arne Ohlsson muiden Ruotsin piispojen rinnalla. Ulkomaisista sisarkirkkojen piispoista mukana olivat Suomesta Risto Soramies, Latviasta Hanss Martins Jensons, Englannista Jon Ehlers ja Norjasta Thor Henrik With. Saksasta mukana oli Armin Wenz. Lähetyshiippakuntaamme edusti myös dekaanimme Juhana Pohjola.

Vihkimisen ja messun jälkeen päiväjuhlassa käytettiin runsaasti puheenvuoroja. Päätöspuheenvuorossaan uusi piispa Bengt Ådahl kiteytti sanottavansa kiitosten ohessa sanoihin, jotka hän oli valinnut piispalliseksi tunnuslauseekseen: Se på Jesus eli Katse suunnattuna Jeesukseen. On hyvä kuulla linjaus, jossa moni-ilmeiseen työhön ja haasteisiin lähtevällä sananpalvelijalla keskuksena ja kiintopisteenä on Kristus.

Iltajuhlassa lukuisten onnittelupuheiden ohella piispa Ådahlille ojennettiin monia kirjoa. Piispa Risto Soramies ojensi uudelle piispalle Raimo Savolaisen vasta ruotsiksi käännetyn laajan J.V. Snellmanin elämäkerran saatesanoilla teemasta sivistyksen voima ja Jumalan Sanan voima.

Sunnuntain messussa seuraavana päivänä liturgina toimi piispa Lars Artman. Saarnassaan piispa Risto Soramies keskittyi 1. Joh. 5:n sanoihin: ”Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.” Hengen todistus tulee ilmi kristityn arkisessa elämässä ja joka sunnuntaisessa messuun osallistumisessa, vesi puhuu kasteessa. Siinä me saamme puhdistuksen synneistämme sen vuoksi, että Jeesus Jordanin kasteessaan tehtiin syntiseksi meidän puolestamme. Tämä syntiemme kantaminen johti Hänet Golgatalle, jossa Hän kärsi rangaistuksen puolestamme antaen henkensä ja ruumiinsa uhriksi puolestamme. Niin saamme ehtoollisessa nauttia Hänen ruumiinsa ja verensä, jotka todistavat, että syntimme on anteeksi annettu.

Toivottavasti tulevissa samankaltaisissa juhlissa ulkomaisten osallistujien lukumäärä olisi korkeampi. Tällaisissa Jumalan kansan suurissa juhlissa hyvässä innostavassa ilmapiirissä tulee tavatuksi lukuisia ihmisiä, ystävyyssuhteita syntyy ja entiset vahvistuvat. Kansainväliset kontaktit lisääntyvät ja tieto toisista kristityistä kasvaa. On hienoa huomata, että piispojen ja pastorien vaimot ovat kiitollisia keskusteluista ja yhteydenotoista. He ovat aviopuolisojensa rinnalla tärkeässä ja vaativassa asemassa. Innostan lukijoita seuraavalla kerralla joukolla mukaan. Huomasin erityisesti nuorempien henkilöiden kanssa keskustellessa, että Corpus Christi kokoontumisilla on ollut suuri merkitys ystävyyssuhteiden syntymisessä.

Erkki Pitkäranta