Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Åbo: Sankt Gabriels församling

Sankt Gabriels församling är en svenskspråkig evangelisk-luthersk församling i Åbo. Församlingen samlas i regel varje söndag kl. 12:30 till högmässa i Betelkyrkan, på Universitetsgatan 29A.

Gudstjänsten är ett tillfälle dit du får komma för att bli betjänad av Gud själv. Genom ordet och sakramenten skapar han tro och skänker syndernas förlåtelse.

Församlingen tillhör Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och betjänas av pastor Sebastian Grünbaum.

Hitta oss också på Facebook!

toukokuu 2019
Su 26.05.2019
klo: 12:30 Messu
Sebastian Grünbaum
  Åbo, Universitetsgatan 29 a
kesäkuu 2019
Su 02.06.2019
klo: 12:30 Messu
Sebastian Grünbaum
  Åbo, Universitetsgatan 29 a
Su 09.06.2019
klo: 12:30 Messu
Sebastian Grünbaum
  Åbo, Universitetsgatan 29 a

Sebastian Grünbaum predikar i St. Gabriels församling, Åbo

Fika i St. Gabriels församling, Åbo

Vill du understöda S:t Gabriels församling?

Församlingens ekonomi baserar sig i sin helhet på frivilliga donationer. Gåvor kan ges i form av kollekt eller bankgiro.

Information för bankgiro:

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Kontonummer: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 5500