Svenska arbetets första församlingsläger ordnades i Vasa

Nyheter
19.8.2021

Missionsstiftets svenska arbete ordnade sitt första församlingsläger 14.–15.8. på Utterö fritidsgård i Sundom, Vasa. Det svåra coronaläget gjorde att osäkerheten ifall lägret alls kan ordnas varade nästan in till det sista. Pandemin hindrade slutligen några familjer från at komma, men ett glädjande stort antal, sammanlagt ca 70 personer allt från bebisar till pensionärer, kunde ändå samlas på lägret. Mer än hälften av deltagarna var barn och ungdomar, vilket är positivt med tanke på det svenska arbetets framtid. De flesta av deltagarna kom från olika orter i Österbotten, men även några nylänningar hade åtagit sig den långa resan.

Lägrets tema var ”Liv i gemenskap”. Karleby-pastorn Jimmy Svenfelt höll två pass där han reflekterade över de kristnas gemenskap i och genom Kristus. Barnen och ungdomarna hade sina egna pass där de fick höra om mission, Jesu möte med Sackeus och Bibelns pålitlighet samt sjunga och spela. Lördag kväll avslutades med completorium och söndagen började med morgonandakt. Lägret avslutades med gemensam högmässa där pastorerna Patrik Saviaro från Jakobstad och Otto Granlund från Vasa medverkade. De svenska församlingarna är små, så det var speciellt glädjande att få fira gudstjänst tillsammans med ett större gäng.

Förutom undervisning och andakt fanns det även rum för fritt umgänge, spel och lek på programmet. Barnen spelade volleyboll och fotboll, paddlade och undersökte naturens små underverk. Kohålsviken erbjöd ett svalt men härligt dopp för bastubadarna. Även en femkamp med kluriga uppgifter ordnades för hela lägret.

Irene (14) och Elsa (12) Ahlskog från Öja, Livia Pounu (10) från Lepplax och Esther Lassfolk (nästan 11) från Ytteresse verkade trivas bra på lägret. Flickorna Ahlskog och Esther är kusiner så de kände varandra från förut, och Livia och Esther går i samma församling. Alla fyra sa att dom gärna skulle komma på läger igen.

Pensionärerna Ralf och Stina Sandberg kom till lägret från Vasa. Överlag tyckte de att lägret var lyckat, men de hade önskat sig mera sång, musik och undervisning och speciellt att det hade funnits mera folk i deras egen ålder på lägret. Hoppas ännu flera pensionärer och studerande hittar till lägret ifall det ordnas igen!

Carina Ventin och Anette Pounu, båda från Lepplax, kom till lägret med sina familjer. Carina hade med sig sin man Martin samt fyra barn i åldern 8–15, Anette hade med sig sin man Peter och tre barn i 7–12-årsåldern. Anette och Carina uppskattade undervisningen på lägret men påpekade också att tillgången till bra undervisning inte är ett stort problem under coronatiden eftersom allt finns på nätet. Det var den sociala biten de var speciellt hungriga på, och den hungern besvarade lägret. Båda tyckte att lägret var riktigt roligt och var speciellt nöjda med att barnen hade trivts och fått nya kompisar. På frågan om de skulle vilja komma på nytt på ett församlingsläger svarar Anette och Carina ”Absolut!”.

Tack alla som var med! Vi får se om detta blir en tradition!