Kristi fullkomliga försoningsverk

Tjugonde söndagen efter pingst
10.10.2021
Seurakunta: Åbo, Sankt Gabriels församling
Raamatunkohta: Rom 10:1-6Sebastian Grünbaum predikar över Rom 10:1-6 under den tjugonde söndagen efter pingst i Sankt Gabriels svenskspråkiga församling i Åbo. I predikan framkommer om hurudant människans husbygge är jämfört med hur Gud genom Kristus ha lagt den fullkomliga grunden – ”Det är fullbordat och allt är försonat”.