Människor är människor och Gud är Gud

Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
9.5.2021
Seurakunta: Åbo, Sankt Gabriels församling
Raamatunkohta: Luk 11:5-13Sebastian Grünbaum predikar under femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate) över evangelietexten hämtad från Luk11(5-13).