Hur skall vi tjäna Gud?

Palmsöndagen
25.3.2018
Seurakunta: Åbo, Sankt Gabriels församling
Raamatunkohta: Matt 21:12 - 21:17