Hosianna, Davids son välsignad vare han som kommer i Herrens namn, hosianna i höjden

Första söndagen i advent
28.11.2021
Seurakunta: Jakobstad, Sankt Jakobs församling
Raamatunkohta: Matt 21:1-9