Herren är min herde

Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
26.4.2020
Seurakunta: Vasa, Sankt Immanuels församling
Raamatunkohta: Ps 23:1 - 23:6