Förlåt varandra

Tjugotredje söndagen efter pingst
8.11.2020
Seurakunta: Åbo, Sankt Gabriels församling
Raamatunkohta: Matt 18:15-22Sebastian Grunbaum predikar under tjugotredje söndagen efter pingst över evangelietexten hämtad från Matt 18:15-22 i St.Gabriels Församling, Åbo.