Robin Heikkilä

Teologistuderande

Åbo

Visa kontaktinformation

Teologistuderande vid Teologiska Fakulteten, Åbo Akademi. Aktiv gudstjänstbesökare vid St. Gabriels Svenskspråkiga församling i Åbo.

Fungerar som kantor och kyrkvaktmästare.

Artikkelit

Saarnat ja opetukset