Lappeenranta: Joonan luterilainen seurakunta

Jonas lutherska församling är en finskspråkig evangelisk-luthersk församling i Villmanstrand. Mer information på församlingens finska webbplats: Lappeenranta: Joonan luterilainen seurakunta

Har du frågor kring församlingen kan du gärna kontakta församlingens pastor på finska eller engelska.

Joonan luterilainen seurakunta on Lähetyshiippakunnan suomenkielinen seurakunta Lappeenrannassa. Enemmän tietoa seurakunnan suomenkielisillä sivuilla: Lappeenranta: Joonan luterilainen seurakunta

Pastor