Andreaksen luterilainen seurakunta

Andreas lutherska församling är en finskspråkig evangelisk-luthersk församling i Karleby. Mer information på församlingens finska webbplats: Kokkola: Andreaksen luterilainen seurakunta. Har du frågor kring församlingen kan du gärna kontakta församlingens pastor. Jimmy pratar både finska och svenska.

Andreas lutherska församling i Karleby ordnar en bibelstudieserie på svenska våren 2024. Är du intresserad av att veta mera tryck här

Andreaksen luterilainen seurakunta on Lähetyshiippakunnan suomenkielinen seurakunta Kokkolassa. Enemmän tietoa seurakunnan suomenkielisillä sivuilla: Kokkola: Andreaksen luterilainen seurakunta

Pastor