Andreaksen luterilainen seurakunta

Andreas lutherska församling är en finskspråkig evangelisk-luthersk församling i Karleby. Mer information på församlingens finska webbplats: Kokkola: Andreaksen luterilainen seurakunta

Har du frågor kring församlingen kan du gärna kontakta församlingens pastor på finska eller engelska.

Andreaksen luterilainen seurakunta on Lähetyshiippakunnan suomenkielinen seurakunta Kokkolassa. Enemmän tietoa seurakunnan suomenkielisillä sivuilla: Kokkola: Andreaksen luterilainen seurakunta

Pastor