Kajaani: Filippuksen luterilainen seurakunta

Philips församling är en finskspråkig evangelisk-luthersk församling i Kajana. Mer information på församlingens finska webbplats: Kajaani: Filippuksen luterilainen seurakunta

Har du frågor kring församlingen kan du gärna kontakta församlingens pastor på finska eller engelska.

Filippuksen luterilainen seurakunta on Lähetyshiippakunnan suomenkielinen seurakunta Kajaanissa. Enemmän tietoa seurakunnan suomenkielisillä sivuilla: Kajaani: Filippuksen luterilainen seurakunta

Pastor