Jyväskylä: Jesajan luterilainen seurakunta

Jesajas församling är en finskspråkig evangelisk-luthersk församling i Jyväskylä. Mer information på församlingens finska webbplats: Jyväskylä: Jesajan luterilainen seurakunta

Har du frågor kring församlingen kan du gärna kontakta församlingens pastor på finska eller engelska.

Jesajan luterilainen seurakunta on Lähetyshiippakunnan suomenkielinen seurakunta Jyväskylässä. Enemmän tietoa seurakunnan suomenkielisillä sivuilla: Jyväskylä: Jesajan luterilainen seurakunta

Pastor