Joensuu: Nehemian luterilainen seurakunta

Nehemjas församling är en finskspråkig evangelisk-luthersk församling i Joensuu. Mer information på församlingens finska webbplats: Joensuu: Nehemian luterilainen seurakunta

Har du frågor kring församlingen kan du gärna kontakta församlingens pastor på finska eller engelska.

Nehemian luterilainen seurakunta on Lähetyshiippakunnan suomenkielinen seurakunta Joensuussa. Enemmän tietoa seurakunnan suomenkielisillä sivuilla: Joensuu: Nehemian luterilainen seurakunta

Pastor