Espoo: Pyhän Tuomaksen luterilainen seurakunta

Sankt Thomas församling är en finskspråkig evangelisk-luthersk församling i Esbo. Mer information på församlingens finska webbplats: Espoo: Pyhän Tuomaksen luterilainen seurakunta 

Har du frågor kring församlingen kan du gärna kontakta församlingens pastor på finska eller engelska.

Pyhän Tuomaksen luterilainen seurakunta on Lähetyshiippakunnan suomenkielinen seurakunta Espoossa. Enemmän tietoa seurakunnan suomenkielisillä sivuilla: Espoo: Pyhän Tuomaksen luterilainen seurakunta 

Pastor