Vaasa: Mikaelin luterilainen seurakunta

Mikaels lutherska församling är en finskspråkig evangelisk-luthersk församling i Vasa. Mer information på församlingens finska webbplats: Vaasa: Mikaelin luterilainen seurakunta

Har du frågor kring församlingen kan du gärna kontakta församlingens pastor.

I Vasa finns även en svenskspråkig församling: Sankt Immanuels lutherska församling

Mikaelin luterilainen seurakunta on Lähetyshiippakunnan suomenkielinen seurakunta Vaasassa. Enemmän tietoa seurakunnan suomenkielisillä sivuilla: Vaasa: Mikaelin luterilainen seurakunta

 

Pastor

Seinäjoki: Luukkaan luterilainen seurakunta

Pyhänkoski: Simeonin seurakunta

Andreaksen luterilainen seurakunta

Andreas lutherska församling är en finskspråkig evangelisk-luthersk församling i Karleby. Mer information på församlingens finska webbplats: Kokkola: Andreaksen luterilainen seurakunta

Har du frågor kring församlingen kan du gärna kontakta församlingens pastor på finska eller engelska.

Andreaksen luterilainen seurakunta on Lähetyshiippakunnan suomenkielinen seurakunta Kokkolassa. Enemmän tietoa seurakunnan suomenkielisillä sivuilla: Kokkola: Andreaksen luterilainen seurakunta

Pastor

Jakobstad: Sankt Jakobs församling

Sankt Jakobs lutherska församling är en konfessionell luthersk församling i Jakobstad med troget bevarande av den allmänkyrkliga traditionen. Församlingen ingår i Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland.

Hitta till oss

Gudstjänsterna firas i Jakobstad tre söndagar i månaden, klockslag och datum finns angivet i kalendern nedan (OBS! Nya lokaler från 2019. Ebeneserkyrkans lokaler i Jakobstad, Södermalmsgatan 1). För högmässorna ansvarar pastor Patrik Saviaro.

Välkommen med!

Gudstjänster 2021 

Eftersom regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare, ordnas det i St Jakobs församling flera gudstjänster per söndag. Så att deltagarantalet inte överstiger den givna gränsen, anmäler man sig till varje gudstjänst (se länkar nedan).

Samlingar

Pastor

Vasa: Sankt Immanuels lutherska församling

S:t Immanuels lutherska församling är Missionsstiftets svenskspråkiga församling i Vasa. Församlingens främsta sammankomst är den gemensamma högmässan som firas i regel varje söndag. Församlingen samlas i Vöråstan, Skeppsgatan 7.

Välkommen med!

Församlingens främsta och viktigaste samling är den söndagliga högmässan. Gudstjänsten handlar först och främst om det att Gud själv kommer till oss för att betjäna församlingen. Just därför har Guds ords predikan och de heliga sakramenten en central plats i högmässan. Genom de här gåvorna möter Kristus oss i nåd, för att skänka syndernas fulla förlåtelse, evigt liv och salighet, till oss som är syndare i oss själva.

Utöver söndagens högmässa brukar församlingen ha bibelstudium ca 1-2 gånger i månaden. Dessa tillfällen – som ordnas på onsdag kväll – inleds med att pastorn håller ett föredrag, varefter det finns tillfälle till diskussion kring kvällens text och föredrag. För närvarande fokuserar bibelstudierna på att gå igenom Apostlagärningarna.

Mera information om församlingens sammankomster hittar du nedan. Om du har frågor gällande församlingen, dess tro och verksamhet, får du gärna ta kontakt med pastorn.


Etsitkö suomenkielistä seurakuntaa Vaasassa? Kts. Mikaelin luterilainen seurakunta.

 

Evenemang

Pastor