Vaasa: Mikaelin luterilainen seurakunta

Mikaels lutherska församling är en finskspråkig evangelisk-luthersk församling i Vasa. Mer information på församlingens finska webbplats: Vaasa: Mikaelin luterilainen seurakunta

Har du frågor kring församlingen kan du gärna kontakta församlingens pastor.

I Vasa finns även en svenskspråkig församling: Sankt Immanuels lutherska församling

Mikaelin luterilainen seurakunta on Lähetyshiippakunnan suomenkielinen seurakunta Vaasassa. Enemmän tietoa seurakunnan suomenkielisillä sivuilla: Vaasa: Mikaelin luterilainen seurakunta

 

Pastor

Seinäjoki: Luukkaan luterilainen seurakunta

Pyhänkoski: Simeonin seurakunta

Andreaksen luterilainen seurakunta

Andreas lutherska församling är en finskspråkig evangelisk-luthersk församling i Karleby. Mer information på församlingens finska webbplats: Kokkola: Andreaksen luterilainen seurakunta

Har du frågor kring församlingen kan du gärna kontakta församlingens pastor på finska eller engelska.

Andreaksen luterilainen seurakunta on Lähetyshiippakunnan suomenkielinen seurakunta Kokkolassa. Enemmän tietoa seurakunnan suomenkielisillä sivuilla: Kokkola: Andreaksen luterilainen seurakunta

Pastor

Jakobstad: Sankt Jakobs församling

Sankt Jakobs lutherska församling är en konfessionell luthersk församling i Jakobstad med troget bevarande av den allmänkyrkliga traditionen. Församlingen ingår i Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland.

Hitta till oss

Gudstjänsterna firas i Jakobstad fyra söndagar i månaden. Se nere för närmare information om högmässorna och annat program. För högmässorna ansvarar pastor Richard Eklund

Välkommen med!

Samlingar

Pastor

Information för bankgiro

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Konto: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 2888

Bankgiroblankett: PDF

Virtuell streckkod: 459102330002354520000000000000000000000000002888000000


Jakobstad, Jakobs församling: 73991

Till församlingens ansvarstagare:

Kollekter, övriga intäkter och intäkter från bokförsäljningen läggs in på kontot:
Mottagare: Suomen Luther-säätiö
Konto: FI19 1012 3000 2092 60
Referens
Kollekter: 2891
Övriga intäkter: 2901
Bokförsäljning: 4200

Vasa: Sankt Immanuels lutherska församling

S:t Immanuels lutherska församling är Missionsstiftets svenskspråkiga församling i Vasa. Församlingens främsta sammankomst är den gemensamma högmässan som firas i regel varje söndag. Församlingen samlas i Vöråstan, Skeppsgatan 7.

Välkommen med!

Församlingens främsta och viktigaste samling är den söndagliga högmässan. Gudstjänsten handlar först och främst om det att Gud själv kommer till oss för att betjäna församlingen. Just därför har Guds ords predikan och de heliga sakramenten en central plats i högmässan. Genom de här gåvorna möter Kristus oss i nåd, för att skänka syndernas fulla förlåtelse, evigt liv och salighet, till oss som är syndare i oss själva.

Utöver söndagens högmässa brukar församlingen ha bibelstudium ca 1-2 gånger i månaden. Dessa tillfällen – som ordnas på onsdag kväll – inleds med att pastorn håller ett föredrag, varefter det finns tillfälle till diskussion kring kvällens text och föredrag. För närvarande fokuserar bibelstudierna på att gå igenom Apostlagärningarna.

Mera information om församlingens sammankomster hittar du nedan. Om du har frågor gällande församlingen, dess tro och verksamhet, får du gärna ta kontakt med pastorn.


Etsitkö suomenkielistä seurakuntaa Vaasassa? Kts. Mikaelin luterilainen seurakunta.

 

Evenemang

Pastor

Information för bankgiro

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Konto: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 7375

Bankgiroblankett: PDF

Virtuell streckkod: 459102330002354520000000000000000000000000007375000000


Vasa, Immanuels församling: 82842

Till församlingens ansvarstagare:

Kollekter, övriga intäkter och intäkter från bokförsäljningen läggs in på kontot:
Mottagare: Suomen Luther-säätiö
Konto: FI19 1012 3000 2092 60
Referens
Kollekter: 7388
Övriga intäkter: 7391
Bokförsäljning: 4200