Herran ateria – Ehtoollisen raamatulliset juuret. Juhana Pohjola

Yleinen
2.8.2021

Juhana Pohjola
Herran ateria
Ehtoollisen raamatulliset juuret


Kirjasta sanottua

”Lähetyshiippakunnan uudeksi piispaksi valittu Juhana Pohjola on kirjoittanut sisältörikkaan, kiinnostavan ja kaikille ymmärrettävän kirjan ehtoollisen merkityksestä ja paikasta kirkon elämässä. Tähän oivaltavaan tutkielmaan tutustumista suosittelen lämpimästi kaikille aiheesta kiinnostuneille.”
Pastori, TT Jari Kekäle

”Vapahtajamme Kristus on ruokkinut alusta saakka Kirkkoaan Pyhällä Ehtoollisella. Mitä Kirkko on apostolien ajoista saakka tarkoittanut puhuessaan Kristuksen ruumiin ja veren todellisesta läsnäolosta? Jo varhaiset kristityt joutuivat kokemaan, miten nopeasti liu’utaan pois Evankeliumin opista ja ”Herran käskystä”. Jokainen kirkon sairaus tulee esiin väistämättä tavalla tai toisella Herran pöydässä. Antikristuksen tavoitteet onkin tiedettävä ja toimittava päättäväisesti. Lähetyshiippakunnankin synty liittyy siihen, mitä opetetaan ja miten vietetään Alttarin sakramenttia. Nyt saamme ilolla opiskella Juhana Pohjolan Pyhään Raamattuun tarkasti ankkuroituvaa ehtoolliskirjaa.”
Pastori, TL Sakari Korpinen


Sisällys

Esipuhe 8
Herran ateria – Korintin ehtoollispöydässä 11
Herran asettama ateria 12
Uuden liiton todellisuus 35
Yksi ateria, monta nimeä 48
Herran pääsiäinen – juhla Jerusalemissa 52
Jeesuksen uusi eksodus 53
Pääsiäisjuhla temppelissä 59
Oliko ensimmäinen ehtoollinen pääsiäisateria? 72
Pääsiäisateria yläsalissa 77
Herran asetus – uusi liitto kaikille kansoille 89
Herran asetussanat 90
Otti leivän 99
Otti maljan 123
Ehtoollinen Johanneksen mukaan 154
Lopunajallinen ateria 172
Loppusanat 182
Loppuviitteet 186
Kirjallisuus 188


Esipuhe

Tiedämme, että niin nimen kuin sisällön puolesta kyseessä on Herran ateria, ei kristittyjen ateria. Herra ei ainoastaan ole asettanut sitä vaan myös valmistaa ja jakaa sen itse. Hän itse on kokki, tarjoilija, ruoka ja juoma.

Näin Martti Luther luonnehti ehtoollista: kyse on Herran ateriasta. Tämä on myös tämän kirjan kantava ajatus. Herra on valmistanut ateriansa alusta loppuun saakka: maailman alusta sen loppuun asti; Vanhan testamentin alusta Uuden testamentin loppuun asti; Kristuksen syntymästä hänen kuolemaansa, ylösnousemukseensa ja paluuseensa asti; kirkon alusta sen täyttymykseen asti.

Kristus kokkina on valmistanut syntymällään ja ristin sijaisuhrillaan vapautuksen turmiovalloista. Kristus tarjoilijana jakaa apostolisen viran palvelun kautta messussa lahjansa kansallensa läpi kirkon historian. Kristus ruokana ja juomana rakkaudessaan antaa itsensä, ruumiinsa ja verensä meille yhä uudestaan syntien anteeksiantamukseksi ja elämäksi.

Herran ateria on kirkon elämän keskus. Se on kristityn elämänmatkan mittainen taivaallinen manna. Herran pöytään seurakunta kokoontuu viikosta toiseen. Vaikka se ilmaisee yhteyttä, ehtoollisesta on tullut myös yhteyden puuttumisen merkki. Kirkon historiassa kysymys ehtoollisen sisällöstä ja toimittamisesta on ollut ja yhä on teologeja jakava ja kirkkokuntia erottava. Mikä tekee Herran aterian, ja milloin se muuttuu Herran ateriasta vain kristittyjen ateriaksi?

Tämä kirja ei ole akateeminen tutkielma ehtoollisesta, vaikka se hyödyntääkin raamatuntutkijoiden löytöjä ja perustelee väitteensä. Tämä kirja ei liioin ole luterilainen dogmatiikan tiivistys ehtoollisopista, vaikka se nojaakin myös Martti Lutherin huomioihin ja haluaa varauksetta opettaa luterilaisen tunnustuksen mukaisesti. Tämä kirja ei myöskään ole hartauskirja ehtoollisen lahjasta, vaikka sen päämääränä onkin hengellinen rakentuminen ja uskon ja ilon syventyminen Herran armopöydästä.

Lukijan on myös hyvä ymmärtää, ettei kirja ole Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan virallinen tunnustus aiheesta, vaikka kirjoittaja onkin valittu palvelemaan kyseisen kirkon piispana ja julkaisullaan haluaa palvella kirkkoaan ja sen katekeesia.

Kirja on henkilökohtainen löytömatkani Raamattuun ja kristikunnan rikkaaseen perintöön Herran Pyhän Ehtoollisen äärellä. Teos on syntynyt vuosien varrella tekemistäni reunamerkinnöistä Raamattuuni ja alleviivauksistani tutkimuskirjallisuuteen. Kirja ei ole päätepiste löytömatkallani vaan tiivistetty väliraportti. Oma kokemukseni on, että monet kirkon opettajat ovat nostaneet minut katsomaan yli Herran maljan reunan. Olen saanut nähdä tärkeimmän, mutta lopulta vain pinnalta. Kuka Raamatun äärellä voisi maljan pohjalle saakka nähdäkään! Haluan edelleen ihmetellä ja oppia syvemmin tuntemaan alttarin sakramentin salaisuutta.

Kirjan juoni on Herran lausumat asetussanat juutalaisella pääsiäisaterialla, jonka seuraamuksia ja taustoja tarkastellaan Korintissa vuosikymmeniä myöhemmin ja Israelin historiassa vuosisatoja aikaisemmin.

Kiitän Jari Kekälettä, Harri Huovista, Sakari Korpista, Eskoa Murtoa ja Timo Marttista hyvistä huomioista käsikirjoitusvaiheessa. Kirja on onnistunut tarkoituksessaan silloin, kun lukija näillä sivuilla kuulee Vapahtajan äänen ja noudattaa armokutsua: ”Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina” (Luuk.14:17).

Kirkkonummella Apostolien päivän aattona 2021
Juhana Pohjola