Kyndelsmässodagen

Kynttilänpäivä
2.2.2020
Seurakunta: Sankt Gabriels församling, Åbo
Raamatunkohta: Luuk. 2:22 - 2:33