Sådden av Guds ord

Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
20.2.2022
Seurakunta: Jakobstad, Sankt Jakobs församling
Raamatunkohta: Luk 8:4-15