Undervisningen av de afghanska bröderna fortsätter

I månadsskiftet november-december ordnades den andra fortsättningsskriftskolan för de afghanska bröderna i Mellersta Finland, i Lankamaa i Laukas. Familjen Anttila hälsade åter bröderna välkomna i sitt hem och visade dem stor gästvänlighet och varm omsorg. Stämningen var varm och fri. För undervisningen på darispråket svarade under hela veckoslutet pastorn i församlingen i Loimaa församling, Den helige herdens församling. Också pastorn i Jesaja lutherska församling i Jyväskylä, Pekka-Tapio Hyppönen, deltog i undervisandet.

–Det var gott att träffa bröderna efter en lång tid. De flesta av deltagarna är döpta till gemenskap med Missionsstiftets församlingar, men pga. flyttningar har alla inte möjlighet att deltaga i sin dopförsamlings liv och undervisning, konstaterar Hyppönen.

Att bära ansvar för undervisningen och att bevara kontakterna är en verklig utmaning. Hittills har den fortsatta undervisningen varit beroende av en enskild pastor och de praktiska arrangemangen av enskilda församlingsmedlemmar.

–Frågan är hur vi som kyrka bär ansvaret för våra döpta medlemmar. Kyrkan är vi, medlemmarna i våra församlingar. Gud har fört dessa bröder till oss från förhållanden som för den kristna tron är de allra svåraste. Vi befinner oss i en knutpunkt för världsmissionen och församlingsarbetet. Ve oss, om vi inte nu bär vårt ansvar här i det fria och överflödande rika Finland. Ingen vet exakt vad som kommer att ske. Sänder Gud dem t.ex. tillbaka? funderar Hyppönen.

Hyppönen vet att man för år 2019 planerat två träffar, en för våren och den andra för hösten.

–De som är intresserade av att stöda arbetet är hjärtligt välkomna med. Jag har inte heller närmare kännedom om fortsättningen men vi funderar och ber tillsammans! Man kan kontakta mig ([email protected] och tel. 040 736 0862).