Undervisning

Undervisningsserien behandlar den kristna trons grundfrågor ur ett lutherskt perspektiv.

Undervisning 1#: Varför bygger vi församlingar?

Finland och världen överlag är full av olika kristna gemenskaper. I vårt land finns det folkkyrkoförsamlingar (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland), missionsföreningar, bönehus, bibelgrupper och bönegrupper. Förutom alla dessa finns det en hel del olika fristående föreningar som arrangerar kristen verksamhet. När man ser på detta fält av olika verksamheter, som både varierar till storlek och innehåll, måste man fråga sig om det verkligen behövs en gemenskapsform till. Om det behövs, så varför i så fall? Finns det inte redan tillräckligt med alternativ? Är det nödvändigt att börja med ännu något nytt? Denna skrift försöker svara på just dessa frågor. Artikelens skribent Sebastian Grünbaum arbetar som församlingspräst i Åbo. Denna skrift är en del av “undervisningsserien om lutherdom”. Som redaktörer för denna serie verkar pastorerna Sebastian Grünbaum och Otto Granlund. Ladda ner filen här (pdf)

Back To Top

Undervisning #2: Kyrkans sju kännetecken

Luther skrev sin bok Om Koncilierna och Kyrkan år 1539. Denna bok är en del av det stora arv som Luther, som mogen teolog, lämnade åt oss. I boken beskriver Luther först vad han allmänt tänker om koncilierna (de historiska kyrkomöten) och sedan beskriver han hur man kan känna igen Kyrkan, alltså var den helt enkelt finns. Enligt Luther har Kyrkan sju kännetecken: Ordet, dopet, nattvarden, bikten, ämbetet, bönen och korset. I detta häfte av Sebastian Grünbaum behandlas Kyrkans sju kännetecken i korthet. De olika kapitlen har tidigare blivit publicerade i Pyhäkön Lamppu. Ladda ner filen här: K7K  

Back To Top