Sydösterbotten

Föreläsningsserien om Kyrkans sju kännetecken fortsätter. Vi har tidigare behandlat Ordet, Dopet och Nattvarden. 

Information om följande tillfälle meddelas senare.

*********

Arrangör: Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland

Om du har frågor gällande föredragsserien eller Missionsstiftet i övrigt får du gärna ta kontakt:

Otto Granlund (pastor, Vasa)

Tel.: 040 840 4474

e-post: otto.granlund(at)lhpk.fi

*********

OBS! Om du vill få söndagens predikan till din e-post, skicka ett meddelande till otto.granlund(at)lhpk.fi

Äldre predikningar hittar du här.