Sydösterbotten

Föreläsningsserien om Kyrkans sju kännetecken fortsätter. På hösten 2019 behandlades Ordet, nu i januari 2020 är det Dopet som står i tur:

Kyrkans sju kännetecken: Dopet
24 januari 2020 kl. 17:30, Westerlundvägen (Maarsvägen) 6, Lappfjärd

Tidpunkt och plats för de övriga samlingarna informeras senare.

 

Arrangör: Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland

Om du har frågor gällande föredragsserien eller Missionsstiftet i övrigt får du gärna ta kontakt:

Otto Granlund (pastor, Vasa)

Tel.: 040 840 4474

e-post: otto.granlund(at)lhpk.fi