Sydösterbotten: Föredragsserie om Kyrkans kännetecken

I Sydösterbotten inleds under hösten 2019 en föreläsningsserie om Kyrkans sju kännetecken, med hopp om att på sikt kunna börja ordna gudstjänster i Sydösterbotten. Under samlingarna behandlas följande teman:

  • Ordet
  • Dopet
  • Nattvarden
  • Nycklarna
  • Ämbetet
  • Bönen
  • Korset

Samlingarna erbjuder ett tillfälle att diskutera vad Kristi kyrka är och hur man konkret kan leva som en luthersk församling, där Jesus själv tar hand om oss med sina gåvor, ordet och sakramenten.

Den första samlingen ordnas 9 oktober kl. 18:00Vargbergets fritidscentrum, Närpes. Temat för samlingen är Ordet. Tidpunkt och plats för de övriga samlingarna informeras senare.

Arrangör: Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland

 

Om du har frågor gällande föredragsserien eller Missionsstiftet i övrigt får du gärna ta kontakt:

Otto Granlund (pastor, Vasa)

Tel.: 040 840 4474

e-post: otto.granlund(at)lhpk.fi