Pastorer

Ordet ”pastor” kommer från latinets ord för herde. Varje församling i Missionsstiftet leds av den pastor (präst) som församlingen själv kallat. Församlingens pastor eller pastorer har i uppgift att predika Guds ord och undervisa i det så att människor skulle komma att känna sin synd och att tro på Kristus som syndarnas frälsare.

Var och en av Missionsstiftets församlingar har en egen, kallad, herde. Närmare information om enskilda pastorer hittas på församlingarnas egna nätsidor.