Stiftsdokument

Grundläggningsdokument

Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland grundades i samband med att församlingarnas representanter skrev under grundläggningsdokumentet. Dokumentet beskriver kort de orsaker som ligger bakom en sådan här lösning. På samma gång uttrycker den stiftets bekännelse och kallar även andra att delta i arbetet för förnyelsen av lutherskt församlingsliv.

Stiftsordningen

Evangelisk-lutherska missionsstiftets i Finland syfte, uppbyggnad och stadgar för dess verksamhet uttrycks i stiftsordningen.

I stiftsordningen uttrycks stiftets bekännelse, väsen och uppgift (del I), stiftets olika organ och deras uppgifter (del II), och de regler som styr stiftets verksamhet (del III). Stiftsordningen 2018 (PDF)

Stiftets grunder går att läsa här (på finska).

Stiftsordningen går att beställa i sin helhet från kansliet (kanslia(at)lhpk.fi) mot serviceavgift.