Biskop

Stiftets biskop har i uppgift att övervaka att Guds ord förkunnas rent och att sakramenten förvaltas rätt enligt Kristi instiftelse i församlingarna. Biskopen värnar om stiftets interna enhet och sköter om stiftets relationer utåt. Hans uppgift är att ansvara för förrättandet av prästvigningar, pastorers tjänsteinstallationer i församlingarna, samt att ansvara för att stiftets olika organ fungerar.

Biskopen är framför allt ”herdarnas herde”. Han vägleder församlingarnas präster med Guds ord, ger själavård, ger råd och hjälper dem i deras arbete.