Risto Soramies Missionsstiftets första biskop

Risto Soramiehen piispanvihkimys pidetään Helsingissä 4.5.2013I det biskopsval som förrättats i samband med Evangelisk-lutherska missionsstiftets i Finland grundläggande möte i Lahtis valdes stiftets första biskop. Biskopskandidaterna var TL Sakari Korpinen och prosten Risto Soramies. Som resultat av valet valdes Risto Soramies till biskop med rösterna 63–19. Röstberättigade i valet var medlemsförsamlingarnas representanter och prästkollegiets medlemmar.

– Man måste lita på att om Gud kallar till en uppgift, så ger han också kraften och visheten som behövs för att sköta uppgiften, kommenterar den nyvalde biskopen angående valets resultat.

– Är grundandet av missionsstiftet ett tecken på något? Visst är det det, ett uppmuntrande tecken på att evangeliet fortsättningsvis får människor i rörelse, till att bygga upp församlingar och se möda till förmån för Guds rike.

– Men visst är det också ett annat slags tecken, tillägger Risto Soramies allvarligt.

– Splittringen inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har gått så långt att kyrkan håller på att falla i bitar. Kyrkans ledning torde avfärda också denna fråga som om det vore endast en ordningsfråga, men i verkligheten finns orsakerna djupare, i kyrkans kärnfrågor, det vill säga i tron och teologin.

Prosten Risto Soramies har gjort sitt livsverk i första hand utanför Finlands gränser och är därför delvis en mera okänd karaktär i Finland. Från och med 1972, fram till sin pensionering år 2011, verkade han bland muslimer för Finlands evangelisk-lutherska Folkmission. Soramies började sin karriär bland Tysklands musliminvandrare och fortsatte sedan i Istanbuls lutherska kyrka, samtidigt med fortgående teologiska studier (bl.a. vid Heidelbergs universitet och som forskare vid Finlands akademi). Allt detta har gjort Soramies till en av de personer i Finland som bäst känner till muslimsk teologi.

Lähetyshiippakunnan perustajaseurakuntien edustajat ja pappiskollegion jäsenet valitsivat hiippakunnan ensimmäiseksi piispaksi rovasti Risto Soramiehen.De församlingar som grundat stiftet – samt deras biskop Matti Väisänen – har hittills verkat inom Missionsprovinsen i Sverige och Finland (Ruotsin ja Suomen lähetyshiippakunta). Väisänen lämnar sin uppgift efter att ha vigt den nya biskopen till sitt ämbete. Vigningsmässan hålls i Helsingfors 4.5.2013.

-Det nära förhållandet till Missionssprovinsen upprätthålls också efter det här, men i och med grundandet av Missionsstiftet uppstår det i Finland en ny och fristående kyrklig struktur, konstaterar avgående biskop Väisänen.

Bakgrund:

  • Finska Lutherstiftelsen grundades år 1999 och har verksamhet på 27 orter.
  • Förutom Lutherstiftelsens församlingar deltog tre andra fristående gudstjänstgemenskaper i grundandet av stiftet.
  • Missionsprovinsen i Sverige och Finland är en svensk förening som grundats 2004. Inom Lutherstiftelsen tjänar åtta präster som blivit prästvigda i Sverige.
  • Matti Väisänen vigdes till biskop år 2010. Han har prästvigt 12 personer.