Jesu sändebud

Tjugoförsta söndagen efter pingst
3.11.2019
Seurakunta: Åbo, Sankt Gabriels församling
Raamatunkohta: Matt 22:1 - 22:14