Prästvigning i Imatra

 

Pappisvihkimys Imatralla 14.10.2018

”Jesu sändebud” var det sällsynt lämpliga temat för helgen i Imatra den 14 oktober, då TM Tuomas Salo vigdes till det apostoliska prästämbetet. Vigningen förrättades i bönehuset i Teppanala av biskop Risto Soramies.

–Gud har gett ett helt konkret bönesvar, var biskopens glada inledning på predikan. Länge har det funnits alltför få präster i sydöstra Finland men under detta år har förutom Tuomas Salo, som nu prästvigs, också Jaakko Tölli och Oskari Nummela upptagits i kollegiet.

Tuomas Salo

Tuomas, som utför sitt dagliga arbete inom IT-branschen, bygger nu Kristi församling som pastor vid sidan av sin egen befattning, särskilt i Villmanstrand och närområdena. Ämbetets kärna sammanfattade biskopen i sin predikan:

–Tuomas, du blir idag vigd till ämbetet att borttaga och avtvå synder. Du är inte större än din Herre och därför utför du din tjänst helt oberoende av om du får ära eller klander för det.

Församlingen uppmanades av biskopen:

–Kära kristna, Jesus ger er herdar därför att han älskar er, det vill säga sin egen hjord, för vilken han har utgjutit sitt blod. Be för pastorerna! Ni vet själva hur bedrövligt det är om prästerna glömmer bort Guds ord och den rätta undervisningen, eller om de faller och vacklar. Men ni vet också hur stort det är då en pastor förblir vid Guds ord och delar det åt er och kallar er till Herrens väl förvaltade nådesbord.

Vid festen på dagen inskärpte biskopen vidare betydelsen av det särskilda herdeämbetet. Det är inte utan skäl som herden avskiljs från hjorden för att tjäna, inte heller är till exempel ämbetets insignier överflödiga. Inte skulle ju någon heller kunna be en polis om hjälp om denne inte hade sin tjänstedräkt. Ett gott vittnesbörd fick Tuomas också av ordförande för Jonas församling, Juha Riippa, som i sitt tal önskade att den nya pastorn och hans familj skulle ge liv åt församlingen. I sitt tacktal förundrade sig Tuomas över alla de gåvor han fått, den senaste av dem nu denna prästvigning.

I samband med festen fick förutom Tuomas också de nyblivna medlemmarna av prästkollegiet, Jaakko Tölli och Oskari Nummela, mottaga herdekorset.