Missionsstiftet blev medlem i ILC

Representanter för de nya medlemskyrkorna och ILC:s styrelse i gemensam bild.

Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland antogs som medlem i Internationella lutherska rådet (International Lutheran Council) vid världskonferensen i Antwerpen 25—28.9.

ILC är ett världsvitt samarbetsorgan för konfessionella lutherska kyrkor. De förenas av en oreserverad tilltro till Bibeln som Guds ord och till den lutherska bekännelsen som dess rätta utläggning.

”Medlemskapet i ILC är ett betydelsefullt steg för Missionsstiftet. Vi intar vår plats som en luthersk kyrka bland världens konfessionellt lutherska kyrkor”, gladde sig biskop Soramies.

Till ILC hör 38 medlemskyrkor från olika delar av världen, deras medlemsantal är över fyra miljoner. ILC upplever en period av kraftig tillväxt. I Antwerpen samlades kyrkoledare som representerade nästan 20 miljoner lutheraner från hela världen.

Vid konferensen, som ordnas vart tredje år, anslöt sig tio andra kyrkor förutom Missionsstiftet och sex kyrkor blev observerande medlemmar. Störst av de nya medlemskyrkorna är den snabbt tillväxande Malagasy lutherska kyrka i Madagaskar, som har över fyra miljoner medlemmar.

”Det är talande att se hur ILC utvecklas. I många tidigare missionskyrkor vill man inte följa den teologiska urvattningen i de västliga kyrkorna utan man har viljan och ivern att bygga på biblisk-konfessionell grund”, berättar stiftsdekan Juhana Pohjola.

Biskop Risto predikar i samband med en morgonandakt

ILC:s syfte är att stärka kyrkornas inbördes enhet, sätta sig in i teologiska frågor, ta ställning till aktuella fenomen, stöda teologisk utbildning och stärka den för Kristi kyrka gemensamma världsvida missionsuppgiften.

ILC firade 25-årsjubileum i Antwerpen, fastän dess rötter sträcker sig tillbaka till 1952. Tema för mötet var läran om kyrkan och ekumeniken.

Mera information: https://ilc-online.org
Sermon Risto Soramies ILC Sept 26 2018

ILC:s medlemmar valde biskopen i SELK, Hans-Jörg Voigt, till ordförande för ILC för ytterligare en treårsperiod.

Tillsammans med Risto Soramies och Juhana Pohjola LCMS:s (Missourisynodens) president Matthew Harrison, som besökte ILC:s konferens och predikade på onsdag kväll.