Josefs församling bildad i Utsjoki

Friluftsstugan i decembermörkret.

I Utsjoki bildades Josefs lutherska församling efter högmässan den andra söndagen i advent. Platsen var friluftsstugan Eränkävijöitten maja.

Organiseringen var en fortsättning på den verksamhet som med stöd av Missionsstiftet inleddes för ett år sedan. I medeltal 19 personer har närvarat vid högmässorna. Vid diskussionerna betonade man tryggandet av kontinuiteten i församlingens verksamhet, ansvarstagandet för den gemensamma saken och behovet av att fatta beslut tillsammans. Valet av namn för församlingen var enkelt, Josef är också ett traditionellt samiskt namn.

Dagsljuset varade inte länge men man gläds över att ännu en gyllene ljusstake utstrålar Guds ords ljus om Jesus Kristus.

Stiftsrådet antog 13.12. 2018 Josefs lutherska församling som medlem i Missionsstiftet.

 Jag gladdes när man sade till mig: ”Låt oss gå till Herrens hus!” (Ps. 122:1)