Janis Vanags 25 år som ärkebiskop i Lettland – de konfessionella biskoparna i Balticum och Norden inbjudna gäster


Lettlands ev.luth. kyrka firade en tacksägelsefest den 29 augusti. Ärkebiskop Janis Vanags vigdes till ärkebiskop för 25 år sedan. Då var Vanags bara 35 år. Den föregående ärkebiskopen hade omkommit i en bilolycka.

Lettlands kyrka hade till festdagen förutom sina egna pastorer och representanter bjudit in företrädare för andra kyrkor i Lettland och konfessionella biskopar från Balticum, Öst-Europa och Norden, bl.a. Missionsstiftets biskop Risto Soramies. Under dagen hölls tillfällen då kyrkornas representanter träffade varandra och bekantade sig med Lettlands kyrka. På kvällen hölls en högtidlig mässa i Rigas historiska domkyrka, som var fullsatt.

Ärkebiskop Vanags arrangerade, förutom den egentliga jubileumsdagen, en tvådagars träff för biskoparna och kyrkornas representanter i den teologiska läroinrättningen i staden Saldus. Under dessa dagar diskuterade man ett eventuellt samarbete mellan konfessionella kyrkor i prästutbildningen. Behovet av samarbete är stort. Under förhandlingarna var det ännu inte avsikten att man skulle fatta beslut, utan föra saken framåt. Man beslöt att om ett år hålla ett möte då man möjligen redan kan diskutera konkreta planer.

Den lutherska kyrkan i Lettland hade före sovjettiden ställningen som folkkyrka. Därför anges dess medlemsantal fortfarande som ca. 20 % av befolkningen eller ca. 400.000. Kyrkan själv räknar dock som medlemmar de 40.000 som verkligen besöker gudstjänsterna, talet motsvarar ungeför folkkyrkans i Finland. Någon kyrkoskatt uppbärs inte, utan kyrkans ekonomi grundar sig på frivilliga gåvor och kollekter. Kyrkan har tre stift.

Sedan år 1993 har den lutherska kyrkan i Lettland inte längre vigt kvinnor till prästämbetet. Janis Vanags har också gjort klart, att Lettlands kyrka inte samarbetar med kyrkor vilkas förhållande till homosexualitet, abort och eutanasi är oklar. Kyrkan i Lettland har en klart stabilare ställning i sitt hemland än de andra lutherska konfessionella kyrkorna har i sina egna hemländer. Den har gamla, värdefulla kyrkobyggnader och en egen teologisk skola och ca. 200 församlingar. Ärkebiskop Vanags uttryckte också sin beredksap att vid behov fungera som värd för de konfessionella kyrkornas samlingar.