Blogg

En julglädje större än sorgen

Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen […]

Den Helige Ande är ingen skeptiker

Den helige Ande är ingen skeptiker och har inte skrivit tvivelaktiga ting […]

Vägen, sanningen och livet

Knappast kunde ståthållaren Pontius Pilatus ana hur vida känd han skulle bli […]

Medlemskap och delaktighet i församlingen

Den Helige Ande är högljudd och synlig. Därför har kristna ända från […]

Piispa Risto Soramies

Det slaktade Lammet och Lejonet av Juda stam

Långfredagen är förbi, men inte bortglömd. Samme Paulus som skrev ”uppståndelsens höga […]

Hiippakuntadekaani Juhana Pohjola

När grundvalarna rivs upp

När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Från och […]

Piispa Risto Soramies

”Välsignad skall ditt moderlivs frukt vara.”

Julen förändrar mörkret till ljus, döden till liv, förbannelsen till välsignelse, orenheten […]

Piispa Risto Soramies

Kyrkan miste fem trogna Ordets tjänare

”Vi har inte ens träffats, men Ni bedömer mitt 43-åriga herdaskap vara […]

Piispa Risto Soramies

Julen- återgången till paradiset

Det förlorade paradiset ”Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård […]

Piispa Risto Soramies

Guds ord består för evigt och ändrar inte med tidens skiften

”De påstod att de var visa, men de blev dårar… bytte ut […]

Piispa Risto Soramies

Uppstånden för vår skull

…han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Vänbrev hösten 2013

Kära vänner! Sommaren är över och en ny höst med nya möjligheter […]

Piispa Risto Soramies

Som en kunnig byggmästare

Om hur man skall använda missionsmedlen och resurserna Den självständiga lutherska kyrkan […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Soramies svar till Tammerfors domkapitel

Domkapitlet i Tammerfors stift. I sitt beslut (19.6.2013) att förhöra mig uttrycker […]