Se vi går upp till Jerusalem

Marian ilmestyspäivä
29.3.2020
Seurakunta: Sankt Gabriels församling, Åbo
Raamatunkohta: Luuk. 13:31 - 13:35