Kirkko – Jumalan viljelysmaa ja rakennus

Sexagesima
19.2.2017
Seurakunta: Samuelin seurakunta, Lahti
Raamatunkohta: 1. Kor. 3:7 - 3:15