Gud söker människan

Marian ilmestyspäivä
22.3.2020
Seurakunta: Sankt Gabriels församling, Åbo
Raamatunkohta: 1. Moos. 3:8 - 3:15