Pyhäkön Lamppu 2/2023

Lue lehti

2 ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on.”(Room. 13:1)
3 Lähetyshiippakunnan vuosi 2022 tilastojen valossa – Poikkeusoloista kohti normaalia seurakuntaelämää
4 Jumalan kansalaisena yhteiskunnassa
6 Ahojen sydämessä on perhe
8 Tulevaisuuden näköalat pohdittavana
10 Kristityt ja sota
11 Lähetystyö hengen ja ruumiin asialla
12 Överhet och regemente
14 Lutheran Church – Canada– haastattelussa pastori Robert Bugbee
16 Hartaus