Pyhäkön Lamppu 1/2015

Lue lehti

2 Pääkirjoitus
3 Uutisia
4 Työssä lasten tulevaisuutta varten
6 Kirkko, jolla on traditio ja tulevaisuus
8 Kirkkovuosi – ikuinen ja ajallinen kohtaavat
9 Erosin Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta — mitä nyt?
10 Barnabas – rohkaisija ja riitapukari
11 Kirja-arvostelu: Fredrik Modeus: Osallisuuteen kutsutut
12 Kyrkan och kyrkan
14 Kuinka kestää muutospaineiden edessä?
15 Hartaus
16 Yhteisen tunnustuksen ääressä