Pyhäkön Lamppu 1/2014

Lue lehti

2 Pääkirjoitus
3 Uutisia
4 Ketkä saavat rukousvastauksia?
6 Marko Kailasmaa – mies ja kutsumukset
8 Kiittäkäämme Herraa!
9 Papin perhe
10 Luterilaisen kirkon rakennustyössä Etelä-Sudanissa
11 Kirja-arvostelu: Kirkko katkaisi lopulta Saksan kansan selkärangan?
12 Bönen för livet
14 Kuunteleva rukous
15 Hartaus
16 Kutsu Matti Väisäsen 80-vuotisjuhlaan