Pienpiiri
Ke 09.10.2019 - Seinäjoki iltapäivä
Luku- ja keskustelupiiri Ars Moriendi
klo: 13:00
Seinäjoki Kauppaneliö 13 as 3

Jossain vaiheessa ela?ma?a? moni joutuu kokemaan sen, kun kuolema katsoo silmiin la?helta?. Siihen voi olla syyna? oma tai la?heisen sairastuminen, kenties onnettomuus, ehka? jonkun la?heisen kuolema. Yleensa? tahtoisimme va?ista?a? tuota katsetta, emme lo?yda? itsesta?mme rohkeutta kohdata sita?, vaikka tieda?mmekin, etta? lopulta kuolema ei ole va?istetta?vissa?. Vaikka kristitty ela?a? uskossa kuoleman voittaneeseen Vapahtajaan, ha?nen on kuitenkin kuljettava la?vitse kamppailu ja kohdattava oma la?hestyva? kuolemansa.

Piirissa? kokoonnutaan keskustelemaan kuoleman la?hestymisen teemasta. Apuna ka?yteta?a?n TT Jouko M.V. Heikkisen kirjaa ”Sinun ka?siisi, Herra”. Piirin osallistujat lukevat kirjasta kokoontumiskertaa varten mainitut sivut etuka?teen. Yhteen kokoonnuttaessa jaetaan kirjan hera?tta?mia? ajatuksia keskustelukysymysten avulla. Myo?s omaan ela?ma?n matkaan ja kokemukseen peilaten etsita?a?n vanhaa kristillista? kuolemisen taitoa ”ars moriendi”.


Sulje ikkuna